ಯಾಜಕಕಾಂಡ 17:1-16

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ, ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಜಾಗ (1-9)

  • ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು (10-14)

  • ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ (15, 16)

17  ಯೆಹೋವ ಮೋಶೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ  “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ  “ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎತ್ತನ್ನ, ಟಗರನ್ನ, ಆಡನ್ನ ಪಾಳೆಯದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಕಡಿಬಾರದು.  ಅದನ್ನ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಾಳೆಯದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು.  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ನಿಯಮ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ತಂದು ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿಗಳಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.+  ಪುರೋಹಿತ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ತವನ್ನ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇರೋ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಇದ್ರಿಂದ ಮೇಲೇರೋ ಹೊಗೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖುಷಿ* ಆಗುತ್ತೆ.+  ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕೆಟ್ಟ ದೇವದೂತರಿಗೆ* ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರದು.+ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು.+ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.”’  ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳು: ‘ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡೋ ವಿದೇಶಿಯರಾಗ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ  ಬಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ದೇವದರ್ಶನ ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು.+ 10  ನೀವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವಿದೇಶಿಯರಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ರಕ್ತ ತಿಂದ್ರೆ+ ನಾನು ಅವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. 11  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವ ಅದ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ.+ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು+ ಅಂತ ನಾನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ.+ 12  ಅದಕ್ಕೆ “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡೋ ವಿದೇಶಿಯರು+ ಸಹ ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು”+ ಅನ್ನೋ ಆಜ್ಞೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 13  ನೀವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವಿದೇಶಿಯರಾಗ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ರಕ್ತವನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸುರಿದು+ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 14  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವ ಅದ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಕ್ತವೇ ಅದ್ರ ಜೀವ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ “ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ರಕ್ತವೇ ಅದ್ರ ಜೀವ. ರಕ್ತ ತಿಂದವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು”+ ಅನ್ನೋ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 15  ನೀವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವಿದೇಶಿಯರಾಗ್ಲಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ+ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗೆದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ.+ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ. 16  ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು.’”+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಮಾಧಾನ.” ಅಕ್ಷ. “ನೆಮ್ಮದಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಆಡುಗಳಿಗೆ.”