ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯಾಜಕಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ (1-17)

 • 2

  • ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ (1-16)

 • 3

  • ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿ (1-17)

   • ಕೊಬ್ಬು, ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬೇಡಿ (17)

 • 4

  • ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ (1-35)

 • 5

  • ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬಲಿಗಳು (1-6)

   • ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪವನ್ನ ವರದಿಸಬೇಕು (1)

  • ಬಡವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಪಣೆಗಳು (7-13)

  • ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ (14-19)

 • 6

  • ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ (1-7)

  • ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (8-30)

   • ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮ ಬಲಿ (8-13)

   • ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ (14-23)

   • ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ (24-30)

 • 7

  • ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (1-21)

   • ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿ (1-10)

   • ಸಮಾಧಾನ ಬಲಿ (11-21)

  • ಕೊಬ್ಬು, ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು (22-27)

  • ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಲು (28-36)

  • ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ (37, 38)

 • 8

  • ಆರೋನ, ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುರೋಹಿತ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ (1-36)

 • 9

  • ಆರೋನ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಪಣೆಗಳು (1-24)

 •  10

  • ಯೆಹೋವ ಕಳಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾದಾಬ್‌, ಅಬೀಹೂ ಸತ್ತದ್ದು (1-7)

  • ತಿನ್ನೋದ್ರ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು (8-20)

 • 11

  • ಶುದ್ಧ, ಅಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (1-47)

 • 12

  • ಹೆರಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ (1-8)

 • 13

  • ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳು (1-46)

  • ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ (47-59)

 • 14

  • ಕುಷ್ಠ ವಾಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾಗೋ ವಿಧ (1-32)

  • ಕುಷ್ಠ ಹಿಡಿದ ಮನೆನ ಶುದ್ಧಮಾಡೋ ವಿಧ (33-57)

 • 15

  • ಜನನಾಂಗ ಸ್ರಾವದಿಂದ ಅಶುದ್ಧತೆ (1-33)

 • 16

  • ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದಿನ (1-34)

 • 17

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆ, ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಜಾಗ (1-9)

  • ರಕ್ತ ತಿನ್ನಬಾರದು (10-14)

  • ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ (15, 16)

 • 18

  • ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು (1-30)

   • ಕಾನಾನ್ಯರ ಹಾಗೆ ನಡೀಬಾರದು (3)

   • ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಸಂಬಂಧ (6-18)

   • ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (19)

   • ಸಲಿಂಗಕಾಮ (22)

   • ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆ (23)

   • ಅಶುದ್ಧರಾದ್ರೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ (24-30)

 • 19

  • ಪವಿತ್ರರಾಗೋಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳು (1-37)

   • ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋ ವಿಧ (9, 10)

   • ಕಿವುಡರಿಗೆ, ಕುರುಡರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ (14)

   • ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಬಾರದು (16)

   • ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬಾರದು (18)

   • ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಪ್ಪು, ಸತ್ತವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಬಾರದು (26, 31)

   • ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಾರದು (28)

   • ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (32)

   • ವಿದೇಶಿಯರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಬೇಕು (33, 34)

 • 20

  • ಮೋಲೆಕನ ಆರಾಧನೆ; ಸತ್ತವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದು (1-6)

  • ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಪಅಮ್ಮನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (7-9)

  • ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ (10-21)

  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು (22-26)

  • ಸತ್ತವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು (27)

 • 21

  • ಪುರೋಹಿತರು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು, ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು (1-9)

  • ಮಹಾ ಪುರೋಹಿತ ಅಶುದ್ಧನಾಗಬಾರದು (10-15)

  • ಪುರೋಹಿತರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಇರಬಾರದು (16-24)

 • 22

  • ಪುರೋಹಿತರ ಶುದ್ಧತೆ; ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ (1-16)

  • ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಾರದು (17-33)

 • 23

  • ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು (1-44)

   • ಸಬ್ಬತ್‌ (3)

   • ಪಸ್ಕ (4, 5)

   • ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ (6-8)

   • ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯ ಅರ್ಪಣೆ (9-14)

   • ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (15-21)

   • ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋ ವಿಧ (22)

   • ತುತ್ತೂರಿ ಊದೋ ಹಬ್ಬ (23-25)

   • ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದಿನ (26-32)

   • ಚಪ್ಪರಗಳ ಹಬ್ಬ (33-43)

 • 24

  • ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ (1-4)

  • ಅರ್ಪಣೆಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳು (5-9)

  • ದೇವರ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಬೈಯೋರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ (10-23)

 •  25

  • ಸಬ್ಬತ್‌ ವರ್ಷ (1-7)

  • ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರ್ಷ (8-22)

  • ಜಮೀನು ವಾಪಸ್‌ ಪಡಿಯೋದು (23-34)

  • ಬಡವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಬೇಕು (35-38)

  • ದಾಸದಾಸಿಯರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು (39-55)

 • 26

  • ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು (1, 2)

  • ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಆಶೀರ್ವಾದ (3-13)

  • ಮಾತು ಕೇಳದವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಶಿಕ್ಷೆ (14-46)

 • 27

  • ಹರಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧ (1-27)

   • ಜನ್ರು (1-8)

   • ಪ್ರಾಣಿಗಳು (9-13)

   • ಮನೆಗಳು (14, 15)

   • ಹೊಲಗಳು (16-25)

   • ಮೊದ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (26, 27)

  • ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿರೋ ವಿಷ್ಯಗಳು (28, 29)

  • ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು (30-34)