ಮೀಕ 5:1-15

  • ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲನಾಗಲಿರೋ ರಾಜ (1-6)

    • ರಾಜ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ (2)

  • ಉಳಿದವರು ಇಬ್ಬನಿ ತರ ಸಿಂಹದ ತರ ಇರ್ತಾರೆ (7-9)

  • ದೇಶವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ (10-15)

5  “ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಗಳೇ,ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೈಯನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.+ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೋಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ.+   ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್‌ ಎಫ್ರಾತವೇ,*+ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೇ* ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ನೀನು. ಹಾಗಿದ್ರೂ ನನಗಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಆಳೋ ರಾಜ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ.+ ಅವನ ಆರಂಭ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗಿತ್ತು.   ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಗು ಹೆರೋ ತನಕಆತನು ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನ್ರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್‌ ಬರ್ತಾರೆ.   ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಯೆಹೋವನ ಬಲದಿಂದ,+ಅವನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಹೋನ್ನತ ಹೆಸ್ರಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಿಂಡನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿರಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ.+   ಅವನು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+ ಅಶ್ಶೂರದವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ತುಳಿದುಹಾಕಿದ್ರೆ,+ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಏಳು ಕುರುಬರನ್ನ, ಹೌದು, ಎಂಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ* ನಾವು ನೇಮಿಸ್ತೀವಿ.   ಅವರು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಶ್ಶೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ,+ನಿಮ್ರೋದ್‌+ ದೇಶದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ,ಅಶ್ಶೂರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ತುಳಿದಾಗ,ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ.+   ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರೋ ಇಬ್ಬನಿ ತರ,ಮರಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಹದವಾದ ಮಳೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬನಿಯಾಗಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ,ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲ್ಲ.   ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯ,ದೇಶದೇಶಗಳ ಜನ್ರ ಮಧ್ಯಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಹದ ತರ,ಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಹದ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೀಳಿ ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.   ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ,ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ.” 10  ಯೆಹೋವ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ: “ಆ ದಿನದಲ್ಲಿನಾನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ರಥಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 11  ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ,ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕ್ತೀನಿ. 12  ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಟಮಂತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ,ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಎಲ್ರನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡ್ತೀನಿ.+ 13  ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನ್ನೂ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ.+ 14  ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂಜಾಕಂಬಗಳನ್ನ* ಕಿತ್ತುಹಾಕ್ತೀನಿ.+ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15  ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆನಾನು ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ.”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಎಫ್ರಾತವು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹೆಸ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿದ್ದ ಹೆಸ್ರಾಗಿರಬೇಕು.
ಅಕ್ಷ. “ಸಾವಿರಗಳಲ್ಲಿ.” ಅಥವಾ “ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ.”
ಅಥವಾ “ನಾಯಕರನ್ನ.”