ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 3:1-21

  • ಜನ್ರು ಭರವಸೆ ಇಡೋ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ (1-11)

    • ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ (7-9)

  • ಬಹುಮಾನ ಪಡಿಯೋ ಗುರಿ ಕಡೆ ಓಟ (12-21)

    • ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಜೆಗಳು (20)

3  ಕೊನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ.+ ನಿಮಗೆ ಮೊದ್ಲು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಕೆ ನನಗೇನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇ* ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ.  ನಾಯಿಗಳ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ್ರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಹಾನಿ ಮಾಡುವವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ* ಹೇಳುವವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ.+  ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿ.+ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ.+ ಜನ್ರು ಭರವಸೆ ಇಡೋ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.  ಅಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡೋಕೆ ಬೇರೆಲ್ರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭರವಸೆ ಇಡೋಕೆ ತನಗೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆನಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರಣ ನನಗಿದೆ.  ಹುಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯ್ತು.+ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್‌ ಕುಲದವನು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ರಿಯ.+ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯ.+  ತುಂಬ ಹುರುಪು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ.+ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ.  ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.*+  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಸ್ತೀನಿ. ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸದ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಯೋಕೆ  ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಹಾಗೆ ನೆನಸ್ತೀನಿ. ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೀತಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ+ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ.+ 10  ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು,+ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತರ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು,+ ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಸಾಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಇರಬೇಕು,+ 11  ಮೊದ್ಲು ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ.+ 12  ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿದಿಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ+ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.+ 13  ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೆನಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ನಾನು ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನ ಮರೆತು+ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.+ 14  ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿಯೋಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ.+ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸ್ವರ್ಗದ ಜೀವನನೇ+ ಆ ಬಹುಮಾನ. 15  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆಲ್ಲ+ ಇದೇ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೋಭಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. 16  ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ದಾರೀಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. 17  ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಅನುಕರಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.+ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನುಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕೊಡಿ. 18  ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂಸಾ ಕಂಬದ* ಮೇಲೆ ಸತ್ತದ್ದನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವವರು* ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ: 19  ನಾಶನೇ ಅವ್ರ ಕೊನೆ. ದೇಹದ ಆಸೆನೇ* ಅವ್ರ ದೇವರು. ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಲೋಕದ ವಿಷ್ಯಗಳೇ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ.+ 20  ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ+ ಪ್ರಜೆಗಳು.+ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.+ 21  ಆತನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ದೇಹವನ್ನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಇರೋ ತನ್ನ ದೇಹದ ತರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ.+ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ.”
ಅಥವಾ “ದೇಹ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಂತ.”
ಬಹುಶಃ, “ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ಶತ್ರುಗಳು.”
ಅಕ್ಷ. “ಹೊಟ್ಟೆನೇ.”