ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ಎಲ್ಲನೂ ವ್ಯರ್ಥ (1-11)

   • ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ (4)

   • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಕ್ರಗಳು (5-7)

   • ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ (9)

  • ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕ ಸೀಮಿತ (12-18)

   • ಗಾಳಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಓಡಿದ ಹಾಗೆ (14)

 • 2

  • ಸೊಲೊಮೋನನ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಟ (1-11)

  • ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ (12-16)

  • ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ (17-23)

  • ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕೊ (24-26)

 • 3

  • ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇದೆ (1-8)

  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ (9-15)

   • ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋ ಯೋಚ್ನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ (11)

  • ದೇವರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ (16, 17)

  • ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯೋ ತರ ಮನುಷ್ಯರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ (18-22)

   • ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿಗೇ ಸೇರುತ್ತೆ (20)

 • 4

  • ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ (1-3)

  • ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೋಟ (4-6)

  • ಸ್ನೇಹದ ಬೆಲೆ (7-12)

   • ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಇಬ್ರು ಉತ್ತಮ (9)

  • ರಾಜನ ಜೀವನನೂ ವ್ಯರ್ಥ (13-16)

 • 5

  • ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಯ ಇರಲಿ (1-7)

  • ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಳಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ (8, 9)

  • ಸಂಪತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ (10-20)

   • ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರುವವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ (10)

   • ದುಡಿಯುವವನು ಹಾಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ (12)

 • 6

  • ಸೊತ್ತು ಇದ್ರೂ ಆನಂದಿಸಲ್ಲ (1-6)

  • ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ಆನಂದಿಸು (7-12)

 • 7

  • ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತು ಮರಣದ ದಿನ (1-4)

  •  ವಿವೇಕಿಯ ಗದರಿಕೆ (5-7)

  • ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ್ಯನೇ ಉತ್ತಮ (8-10)

  • ವಿವೇಕದ ಪ್ರಯೋಜನ (11, 12)

  • ಒಳ್ಳೇ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು (13-15)

  • ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ (16-22)

  • ಪ್ರಸಂಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳು (23-29)

 • 8

  • ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ (1-17)

   • ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು (2-4)

   • ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸೋದು ಹಾನಿಕರ (9)

   • ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ (11)

   • ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು (15)

 • 9

  • ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗತಿ (1-3)

  • ಸಾಯ್ತೀವಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಜೀವನ ಆನಂದಿಸು (4-12)

   • ಸತ್ತವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ (5)

   • ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ (10)

   • ನೆನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡದ ಘಟನೆಗಳು (11)

  • ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ (13-18)

 • 10

  • ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ಖತನ ವಿವೇಕಿಯ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ (1)

  • ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋ ಅಪಾಯಗಳು (2-11)

  • ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬರೋ ದುರ್ಗತಿ (12-15)

  • ಆಳುವವರ ಮೂರ್ಖತನ (16-20)

   • ಪಕ್ಷಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೇ ಹೇಳಬಹುದು (20)

 • 11

  • ಅವಕಾಶ ಕೈಬಿಡಬೇಡ (1-8)

   • ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲು (1)

   • ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು (6)

  • ಯೌವನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸು (9, 10)

 • 12

  • ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ (1-8)

  • ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮಾತುಗಳ ಸಾರಾಂಶ (9-14)

   • ವಿವೇಕಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ತಿವಿಗೋಲಿನ ತರ ಇವೆ (11)

   • ಸತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡು (13)