ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಟನೆ 12:1-17

  • ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ, ಗಂಡು ಮಗು, ಘಟಸರ್ಪ (1-6)

  • ಮೀಕಾಯೇಲನಿಗೂ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ (7-12)

    • ಘಟಸರ್ಪವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು (9)

    • ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು (12)

  • ಘಟಸರ್ಪ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ (13-17)

12  ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ+ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದ. ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ 12 ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಇತ್ತು.  ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೇನು ಅವಳಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ಸಮಯ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಆ ನೋವು ತಡಿಯೋಕೆ ಆಗದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚ್ತಿದ್ದಳು.  ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟಸರ್ಪ.+ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ತಲೆ, ಹತ್ತು ಕೊಂಬಿತ್ತು. ಅದ್ರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕಿರೀಟ ಇತ್ತು.  ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ+ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಎಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸಿತು.+ ಇನ್ನೇನು ಮಗು ಹುಟ್ತಿದ್ದ ಆ ಸ್ತ್ರೀ+ ಮುಂದೆ ಆ ಘಟಸರ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಗು ಹೆತ್ತಾಗ ಅದನ್ನ ನುಂಗಬೇಕಂತ ಅದು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು.  ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು.+ ಆತನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲಿಂದ+ ಕುರುಬನ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅದನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ, ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು.  ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ 1,260 ದಿನ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು.+  ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಮೀಕಾಯೇಲ*+ ಮತ್ತು ಆತನ ದೇವದೂತರು ಘಟಸರ್ಪದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಘಟಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ದೂತರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಘಟಸರ್ಪ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ದೂತರು ಸೋತು ಹೋದ್ರು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ.  ಅದಕ್ಕೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಘಟಸರ್ಪವನ್ನ+ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪಿಶಾಚ,+ ಸೈತಾನ,+ ಹಳೇ ಹಾವು+ ಅಂತ ಹೆಸ್ರಿದೆ. ಇವನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನ್ರನ್ನ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ನಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.+ ಇವನನ್ನ, ಇವನ ದೂತರನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದ್ರು.+ 10  ಆಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ: “ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.+ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ.+ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಗಲೂರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಆ ಚಾಡಿಕೋರನನ್ನ+ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ! 11  ಅವರು ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ,+ ಅವರು ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶದಿಂದ+ ಅವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು.+ ಸಾವಿಗೆ ಎದೆಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಅವರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ.+ 12  ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರೇ ಖುಷಿಪಡಿ! ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನಗಿರೋ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ಅವನು ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.”+ 13  ಘಟಸರ್ಪವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರಿಂದ+ ಅದು ಆ ಮಗುನ ಹೆತ್ತ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತು.+ 14  ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗರುಡಪಕ್ಷಿಯ+ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಅವಳು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಮೂರೂವರೆ ಕಾಲ*+ ಹಾವಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು.+ 15  ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಘಟಸರ್ಪ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಉಗೀತು. 16  ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀನ ಕಾಪಾಡ್ತು. ಆ ಘಟಸರ್ಪ ಉಗಿದ ನೀರನ್ನ ಆ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನುಂಗಿಬಿಡ್ತು. 17  ಆಗ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವಳ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತು.+ ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅರ್ಥ “ದೇವರ ತರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?”
ಅಕ್ಷ. “ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾಲ.”