ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 10:1-18

  • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ತೋಲ ಮತ್ತು ಯಾಯೀರ (1-5)

  • ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದಂಗೆಯೆದ್ರು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರು (6-16)

  • ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ರು (17, 18)

10  ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ನಂತ್ರ ತೋಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಬಂದ.+ ಇವನು ಇಸ್ಸಾಕಾರ್‌ ಕುಲದವನು, ದೋದೋವಿನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಪೂವನ ಮಗ. ಎಫ್ರಾಯೀಮ್‌ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಮೀರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದ.  ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ 23 ವರ್ಷ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ತೀರಿಹೋದ. ಅವನನ್ನ ಶಾಮೀರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಅವನ ನಂತ್ರ ಗಿಲ್ಯಾದ್ಯನಾದ ಯಾಯೀರ 22 ವರ್ಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ.  ಅವನಿಗೆ 30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 30 ಕತ್ತೆ ಇತ್ತು. ಗಿಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ 30 ಊರು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹವತ್‌-ಯಾಯೀರ್‌+ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ.  ಯಾಯೀರ ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಕಾಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.+ ಅವರು ಬಾಳ್‌ ದೇವರುಗಳನ್ನ,+ ಅಷ್ಟೋರೆತ್‌ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅರಾಮ್ಯರ,* ಸೀದೋನ್ಯರ, ಮೋವಾಬ್ಯರ,+ ಅಮ್ಮೋನಿಯರ+ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ+ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದುಬಿಟ್ರು.  ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರಿಗೆ, ಅಮ್ಮೋನಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.+  ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ವರ್ಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರು. ಯೋರ್ದನಿನ ಆ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು. ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತು.  ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಕೂಡ ಯೆಹೂದ, ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್‌, ಎಫ್ರಾಯೀಮ್ಯರ ಮನೆತನಗಳ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋರ್ದನನ್ನ ದಾಟಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇದ್ರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. 10  ಆಗ ಅವರು “ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ್‌ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ+ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು.+ 11  ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ “ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ವಾ?+ ಅಮೋರಿಯರು,+ ಅಮ್ಮೋನಿಯರು, ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು,+ 12  ಸೀದೋನ್ಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು, ಮಿದ್ಯಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ದೆ. 13  ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರಿ.+ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ.+ 14  ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಆ ದೇವರುಗಳ ಹತ್ರಾನೇ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಕರಿರಿ.+ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ”+ ಅಂದನು. 15  ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ “ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಡಬೇಡ” ಅಂದ್ರು. 16  ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ರು.+ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸಂಕಟ ನೋಡಿ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.+ 17  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೋನಿಯರು+ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಗಿಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಹೂಡಿದ್ರು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಮಿಚ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಹೂಡಿದ್ರು. 18  ಆಗ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಜನ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು “ಅಮ್ಮೋನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೀರ?+ ನಾಯಕ ಆಗೋನೇ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಲಿ” ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಸಿರಿಯರ.”