ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು

ಸಾರಾಂಶ

 • 1

  • ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ (1-7)

  • ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದ ಅಪಾಯಗಳು (8-19)

  • ನಿಜ ವಿವೇಕದ ಬಹಿರಂಗ ಕೂಗು (20-33)

 • 2

  • ವಿವೇಕದ ಬೆಲೆ (1-22)

   • ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ನಿಧಿ ಹುಡುಕೋ ತರ ಹುಡುಕು (4)

   • ಬುದ್ಧಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ (11)

   • ಅನೈತಿಕತೆ ಕಷ್ಟ ತರುತ್ತೆ (16-19)

 • 3

  • ವಿವೇಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು (1-12)

   • ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಗೌರವಿಸು (9)

  • ವಿವೇಕ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತೆ (13-18)

  • ವಿವೇಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ (19-26)

  • ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರು (27-35)

   • ಕೈಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು (27)

 • 4

  • ಅಪ್ಪನ ವಿವೇಕದ ಮಾತುಗಳು (1-27)

   • ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಸಂಪಾದಿಸು (7)

   • ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರು (14, 15)

   • ನೀತಿವಂತರ ದಾರಿಯ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ (18)

   • “ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ” (23)

 • 5

  • ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (1-14)

  • ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರು (15-23)

 • 6

  • ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು (1-5)

  • “ಸೋಮಾರಿ, ಇರುವೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ” (6-11)

  • ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವ, ಕೆಟ್ಟವ (12-15)

  • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಏಳು ವಿಷ್ಯ (16-19)

  • ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊ (20-35)

 • 7

  • ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಾಲಿಸು (1-5)

  • ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಯುವಕ ಮೋಸ ಹೋದ (6-27)

   • “ಬಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹೋರಿ ತರ” (22)

 • 8

  • ವಿವೇಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ (1-36)

   • ‘ದೇವರ ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನೇ’ (22)

   • ‘ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣ ಕೆಲಸಗಾರ’ (30)

   • ‘ಮನುಷ್ಯರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ’ (31)

 • 9

  • ನಿಜವಾದ ವಿವೇಕ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೀತು (1-12)

   • ‘ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ’ (11)

  • ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ತ್ರೀ ಕರಿತಾಳೆ (13-18)

   • “ಕದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ” (17)

 • ಸೊಲೊಮೋನನ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು (10:124:34)

  • 10

   • ವಿವೇಕಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ (1)

   • ಶ್ರಮಪಡೋ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ (4)

   • ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ (19)

   • ಯೆಹೋವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ (22)

   • ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ (27)

  • 11

   • ವಿನಮ್ರರ ಹತ್ರ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ (2)

   • ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ (9)

   • “ತುಂಬ ಸಲಹೆಗಾರರು ಇದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ” (14)

   • ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಏಳಿಗೆ (25)

   • ಹಣ-ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಬಿದ್ದುಹೋಗ್ತಾನೆ (28)

  • 12

   • ತಿದ್ದುವವನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಮೂರ್ಖ (1)

   • “ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ಕತ್ತಿ ತಿವಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ” (18)

   • ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರು ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ (20)

   • ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ನಾಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ (22)

   • ಚಿಂತೆ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯ ಬಾಡುತ್ತೆ (25)

  • 13

   • ಸಲಹೆ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಸಿಗುತ್ತೆ (10)

   • ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗೋಕೆ ತಡ ಆದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ (12)

   • ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತಾನೆ (17)

   • ವಿವೇಕಿ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವವನು ವಿವೇಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ (20)

   • ಶಿಸ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕ (24)

  • 14

   • ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ನೋವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತು (10)

   • ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ (12)

   • ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾನೆ (15)

   • ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ (20)

   • ಪ್ರಶಾಂತ ಹೃದಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ (30)

  • 15

   • ಮೃದುವಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ (1)

   • ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ (3)

   • ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ (8)

   • ಸಲಹೆ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತೆ (22)

   • ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡು (28)

  • 16

   • ಯೆಹೋವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾನೆ (2)

   • ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು (3)

   • ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತಕ್ಕಡಿ ಯೆಹೋವನದ್ದೇ (11)

   • ಸೊಕ್ಕಿಂದ ಸರ್ವನಾಶ (18)

   • ನರೆಗೂದಲು ಸುಂದರ ಕಿರೀಟ (31)

  • 17

   • ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ (13)

   • ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡು (14)

   • ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ (17)

   • “ಹರ್ಷಹೃದಯ ಒಳ್ಳೇ ಮದ್ದು” (22)

   • ಜ್ಞಾನ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ (27)

  • 18

   • ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರದವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಮೂರ್ಖ (1)

   • ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರು ಬಲವಾದ ಕೋಟೆ (10)

   • ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ (11)

   • ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇದೆ (17)

   • ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಸ್ನೇಹಿತ (24)

  • 19

   • ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೋಪ ಆರಿಸುತ್ತೆ (11)

   • ಜಗಳಗಂಟಿ ಹೆಂಡತಿ ಸೋರೋ ಚಾವಣಿ (13)

   • ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಹೆಂಡತಿ ಯೆಹೋವನ ವರ (14)

   • ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಮಗನಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕೊಡು (18)

   • ಸಲಹೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ವಿವೇಕಿ (20)

  • 20

   • ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಡಿಸುತ್ತೆ (1)

   • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿಯದ ಸೋಮಾರಿ (4)

   • ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಯೋಚ್ನೆಗಳು ಬಾವಿ ನೀರಿನ ತರ (5)

   • ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (25)

   • ಯುವಕರ ಬಲಾನೇ ಅವ್ರ ಗೌರವ (29)

  • 21

   • ರಾಜನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ (1)

   • ಬಲಿಗಳಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳೇ ಇಷ್ಟ (3)

   • ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು (5)

   • ದೀನರ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳದವನ ಕೂಗನ್ನ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ (13)

   • ಯಾವ ವಿವೇಕನೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ (30)

  • 22

   • ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸ್ರು ಮುಖ್ಯ (1)

   • ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ (6)

   • ಸೋಮಾರಿ ಹೊರಗಿರೋ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ (13)

   • ಶಿಸ್ತು ಮೂರ್ಖತನವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ (15)

   • ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ (29)

  • 23

   • ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರು (2)

   • ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ (4)

   • ಆಸ್ತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು (5)

   • ವಿಪರೀತ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಡ (20)

   • ಮದ್ಯ ಹಾವಿನ ತರ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ (32)

  • 24

   • ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಡ (1)

   • ವಿವೇಕದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು (3)

   • ನೀತಿವಂತ ಬಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಏಳ್ತಾನೆ (16)

   • ಸೇಡು ತೀರಿಸಬೇಡ (29)

   • ತೂಕಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಡತನ ಬರುತ್ತೆ (33, 34)

 • ರಾಜ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡಸ್ರು ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಸೊಲೊಮೋನನ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು (25:1–29:27)

  • 25

   • ಗುಟ್ಟಾಗಿಡೋದು (9)

   • ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳು (11)

   • ಬೇರೆಯವ್ರ ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (17)

   • ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳ ರಾಶಿ ಇಡೋದು (21, 22)

   • ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಒಳ್ಳೇ ವರದಿ ತಂಪಾದ ನೀರು ತರ (25)

  • 26

   • ಸೋಮಾರಿಯ ವಿವರಣೆ (13-16)

   • ಬೇರೆಯವ್ರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಲೆಹಾಕಬೇಡ (17)

   • ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ (18, 19)

   • ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುತ್ತೆ (20, 21)

   • ಚಾಡಿಕೋರನ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಯಾದ ತುತ್ತು (22)

  • 27

   • ಸ್ನೇಹಿತ ತಿದ್ದೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ (5, 6)

   • ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖುಷಿಪಡಿಸು (11)

   • ಕಬ್ಬಿಣ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಹರಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ (17)

   • ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು (23)

   • ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ (24)

  • 28

   • ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಒಪ್ಪದವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ (9)

   • ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ (13)

   • ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋಕೆ ಆತುರ ಪಡುವವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ (20)

   • ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳುವವನಿಗಿಂತ ತಿದ್ದುವವನೇ ಮೇಲು (23)

   • ಉದಾರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗಲ್ಲ (27)

  • 29

   • ಹದ್ದುಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅವಮಾನ ತರ್ತಾನೆ (15)

   • ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡಿತಾರೆ (18)

   • ಕೋಪ ತೋರಿಸುವವನು ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ (22)

   • ದೀನತೆ ಇರುವವನು ಗೌರವ ಪಡಿತಾನೆ (23)

   • ಮನುಷ್ಯನ ಭಯ ಉರ್ಲು (25)

 • 30

  • ಆಗೂರನ ಮಾತುಗಳು (1-33)

   • ಬಡತನವನ್ನಾಗಲಿ, ಹಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ (8)

   • ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ತಿಯಾಗದ ವಿಷ್ಯಗಳು (15, 16)

   • ಅರ್ಥ ಆಗದ ವಿಷ್ಯಗಳು (18, 19)

   • ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಹೆಂಗಸು (20)

   • ಹುಟ್ಟಿಂದಾನೇ ವಿವೇಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಜೀವಿಗಳು (24)

 • 31

  • ರಾಜ ಲೆಮುವೇಲನ ಮಾತುಗಳು (1-31)

   • ಒಳ್ಳೇ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗೋದು ಅಪರೂಪ (10)

   • ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾಳೆ (17)

   • ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ (26)

   • ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಅವಳನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ (28)

   • ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ (30)