ಕೀರ್ತನೆ 99:1-9

  • ಯೆಹೋವ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ

    • ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ (1)

    • ಕ್ಷಮಿಸೋ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ದೇವರು (8)

99  ಯೆಹೋವ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.+ ದೇಶಗಳು ನಡುಗಲಿ. ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ* ಕೂತಿದ್ದಾನೆ.+ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಲಿ.   ಚೀಯೋನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ದೊಡ್ಡವನು,ಆತನು ಉನ್ನತನು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ಕೈಕೆಳಗಿವೆ.+   ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ.   ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜ.+ ಯಾವುದು ಸರಿನೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀಯ. ಯಾಕೋಬಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀಯ.+   ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ,+ಆತನ ಪಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,*+ಆತನು ಪವಿತ್ರನು.+   ಆತನ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನ ಇದ್ರು,+ಆತನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕರಿಯೋರಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲ ಇದ್ದ.+ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು,ಆತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ.+   ಆತನು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ.+ ಆತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ರು.+   ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ.+ ನೀನು ಅವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ,+ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ.*+   ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ+ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತದ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,*+ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ ಪವಿತ್ರನು.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ, “ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.”
ಅಥವಾ “ಆರಾಧಿಸಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಅವರಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿದೆ.”
ಅಥವಾ “ಆರಾಧಿಸಿ.”