ಕೀರ್ತನೆ 97:1-12

  • ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಯೆಹೋವ ಶ್ರೇಷ್ಠ

    • “ಯೆಹೋವ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ!” (1)

    • ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ (10)

    • ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದೆ (11)

97  ಯೆಹೋವ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ!+ ಭೂಮಿ ಖುಷಿಪಡಲಿ.+ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳು ಉಲ್ಲಾಸಿಸಲಿ.+   ಆತನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ,+ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರ ಆಗಿದೆ.+   ಬೆಂಕಿ ಆತನ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ+ಸುತ್ತ ಇರೋ ಆತನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮಾಡುತ್ತೆ.+   ಆತನ ಮಿಂಚಿನ ಬಾಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತೆ.+   ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ,ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೇಣದ ತರ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತೆ.+   ಆಕಾಶ ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ,ಎಲ್ಲ ಜನ್ರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ.+   ಕೆತ್ತಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋರಿಗೆ,ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರದ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ.+ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳೇ, ಆತನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.*+   ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ+ಚೀಯೋನ್‌ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ,ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇವೆ.+   ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ, ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವೋನ್ನತ,ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತ.+ 10  ಯೆಹೋವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ.+ ಆತನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ,+ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ.+ 11  ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದೆ,+ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೃದಯ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. 12  ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡಿ,ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ.*

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಹೆಸ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ.”