ಕೀರ್ತನೆ 75:1-10

  • ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ

    • ಕೆಟ್ಟವರು ಯೆಹೋವನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕುಡಿತಾರೆ (8)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ, “ನಾಶವಾಗೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡ” ಅನ್ನೋ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಆಸಾಫನ+ ಕೀರ್ತನೆ. ಒಂದು ಗೀತೆ. 75  ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ,ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ,+ಜನ್ರು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ.   ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ “ನಾನು ಇಂಥ ಸಮಯ ಅಂದಮೇಲೆ,ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ.   ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದಾಗ,ಅದ್ರ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಟವನು ನಾನೇ.” (ಸೆಲಾ)   ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ನಾನು, “ಕೊಚ್ಕೊಬೇಡಿ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬನ್ನ* ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಡಿ.   ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬನ್ನ* ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಡಿ,ಜಂಬದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ.   ಯಾಕಂದ್ರೆ ಘನತೆ ಪೂರ್ವದಿಂದಾಗಲಿಪಶ್ಚಿಮದಿಂದಾಗಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲ್ಲ.   ದೇವರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ.+ ಆತನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ.+   ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನಪಾತ್ರೆ ಇದೆ,+ಅದು ನೊರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಿದೆ, ಆತನು ಅದನ್ನ ಸುರಿದೇ ಸುರಿತಾನೆ,ಆಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೂ ಕುಡಿತಾರೆ.”+   ಆದ್ರೆ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಿನಿ,ಯಾಕೋಬನ ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ.* 10  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ “ನಾನು ಕೆಟ್ಟವರ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ* ಮುರೀತೀನಿ,ನೀತಿವಂತರ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ* ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ.”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಬಲವನ್ನ.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲವನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲವನ್ನ.”
ಅಕ್ಷ. “ಬಲವನ್ನ.”