ಕೀರ್ತನೆ 70:1-5

  • ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿನ್ನಹ

    • “ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊ” (5)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿಡೋಕೆ* ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. 70  ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು. ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.+   ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆನಾಚಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅವಮಾನ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ವಿಪತ್ತಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡೋರುಅವಮಾನದಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಲಿ.   ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ “ಆಹಾ! ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು!” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಹೋಗಲಿ.   ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೋಅವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಪಡಲಿ.+ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು,“ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ!” ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋ ತರ ಆಗಲಿ.   ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬೇಗ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊ,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ, ಬಡವ.+ ಯೆಹೋವನೇ ತಡಮಾಡಬೇಡ,+ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ.”