ಕೀರ್ತನೆ 5:1-12

  • ಯೆಹೋವ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ

    • ದೇವರು ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ (4, 5)

    • ‘ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಸು’ (8)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. ನೆಹಿಲೋತಿಗಾಗಿ* ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ. 5  ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ.+ ನನ್ನ ದುಃಖ ನೋಡು.   ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಗೋಳಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡು,ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನಗೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ.   ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮುಂಜಾನೆನೇ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ,+ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತೋಡ್ಕೊಂಡು+ ನಿನ್ನ ಉತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ.   ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡೋ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲ.+ ಕೆಟ್ಟವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.+   ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,ದುಷ್ಟರನ್ನ ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀಯ.+   ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತೀಯ.+ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರು* ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.+   ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ+ ಬರೋಕೆ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿನೇ+ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ* ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ.+   ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಹಾಗೆ ನಡಿವಾಗ ಎಡವಿ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.+   ಅವರ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಸವಿಯಾದ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ರೂ,ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚೇ ಇದೆ. ಅವರ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರೋ ಸಮಾಧಿ ತರ ಇದೆ.+ 10  ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ.+ ಅವರು ತುಂಬ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 11  ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಯೋರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ,+ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಾರೆ. 12  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತನನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ದಯೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿ ತರ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡೋರು.”
ಅಥವಾ “ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳದ.”