ಕೀರ್ತನೆ 47:1-9

  • ದೇವರು ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಮಹಾ ರಾಜ

    • ‘ಯೆಹೋವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದೇವರು’ (2)

    • ದೇವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ (6, 7)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೋರಹನ+ ಮಕ್ಕಳ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 47  ದೇಶಗಳ ಜನ್ರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಗೆದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ.   ಸರ್ವೋನ್ನತ ಯೆಹೋವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದೇವರು,+ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಆತನು ಮಹಾ ರಾಜ.+   ಆತನು ದೇಶದ ಜನ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ,ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತೋ,+ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.+ (ಸೆಲಾ)   ಖುಷಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ,ಕೊಂಬಿನ* ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ.   ದೇವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ.   ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ,+ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.   ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.+ ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ.   ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ಜನ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳೋರು* ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆತನು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಟಗರಿನ ಕೊಂಬಿನ, ತುತ್ತೂರಿಯ.”
ಅಕ್ಷ. “ಗುರಾಣಿಗಳು.”