ಕೀರ್ತನೆ 37:1-40

 • ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡೋರ ಸಮೃದ್ಧಿ

  • ದುಷ್ಟರನ್ನ ನೋಡಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ (1)

  • “ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಕಂಡ್ಕೊ” (4)

  • “ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊತಾನೆ” (5)

  • “ದೀನ ಜನ್ರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ” (11)

  • ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ (25)

  • ನೀತಿವಂತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ (29)

ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. א [ಆಲೆಫ್‌] 37  ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ನೋಡಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ,*ಕೆಟ್ಟವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡಬೇಡ.+   ಅವರು ಹುಲ್ಲಿನ ತರ ಬೇಗ ಒಣಗಿಹೋಗ್ತಾರೆ+ಸೊಪ್ಪಿನ ತರ ಬಾಡಿಹೋಗ್ತಾರೆ. ב [ಬೆತ್‌]   ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡು,+ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು* ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಡ್ಕೊ.+   ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನಂದ ಕಂಡ್ಕೊ,ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ג [ಗಿಮೆಲ್‌]   ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು,*+ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡು, ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊತಾನೆ.+   ಆತನು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ,ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ד [ಡಾಲತ್‌]   ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು+ಆತನಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ* ಕಾದಿರು. ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವವನನ್ನ ನೋಡಿನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ.+ ה [ಹೆ]   ಕೋಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಕ್ರೋಧವನ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.+ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಬೇಡ.   ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ,+ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡೋರು ಭೂಮಿನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ.+ ו [ವಾವ್‌] 10  ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.+ ಅವರಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ,ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.+ 11  ಆದ್ರೆ ದೀನ ಜನ್ರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ,+ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ.+ ז [ಜಯಿನ್‌] 12  ಕೆಟ್ಟವನು ನೀತಿವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾನೆ,+ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಾನೆ. 13  ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವ ನಗ್ತಾನೆ,ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು.+ ח [ಹೆತ್‌] 14  ಕುಗ್ಗಿಹೋದವರನ್ನ ಕೆಡವೋಕೆ, ಬಡವರನ್ನ ಬೀಳಿಸೋಕೆ,ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರನ್ನ ನಾಶಮಾಡೋಕೆ,ಕೆಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15  ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಸೀಳಿಬಿಡುತ್ತೆ,+ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ט [ಟೆತ್‌] 16  ಕೆಟ್ಟವರಿಗಿರೋ ಸಮೃದ್ಧಿಗಿಂತ,ನೀತಿವಂತರಿಗಿರೋ ಬಡತನವೇ ಮೇಲು.+ 17  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ತೋಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ,ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಯೆಹೋವ ಸಹಾಯಮಾಡ್ತಾನೆ. י [ಯೋದ್‌] 18  ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಮಾಡದವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಕಷ್ಟಗಳು* ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು,ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ.+ 19  ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ಲ,ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಟ ಇರುತ್ತೆ. כ [ಕಾಫ್‌] 20  ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಳಿದುಹೋಗ್ತಾರೆ,+ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿದಿರೋ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನಾಶ ಆಗೋ ತರ ಯೆಹೋವನ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ,ಅವರು ಹೊಗೆ ತರ ಕಾಣಿಸದ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ל [ಲಾಮೆದ್‌] 21  ದುಷ್ಟ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡಲ್ಲ,ಆದ್ರೆ ನೀತಿವಂತನ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು,* ಅವನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ.+ 22  ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಯೋರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ,ಆತನು ಯಾರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.+ מ [ಮೆಮ್‌] 23  ಯೆಹೋವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾಗ,+ಆತನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ.*+ 24  ಅವನು ಎಡವಿದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲ್ಲ,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಯೆಹೋವ ಹಿಡಿತಾನೆ.+ נ [ನೂನ್‌] 25  ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರು ನೀತಿವಂತನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನಾಗಲಿ,+ನೀತಿವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ.+ 26  ನೀತಿವಂತ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ,+ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀತಾರೆ. ס [ಸಾಮೆಕ್‌] 27  ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡು,+ಆಗ ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತಿಯ. 28  ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ,ಆತನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ.+ ע [ಅಯಿನ್‌] ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ,+ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ವವರ ಸಂತತಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ.+ 29  ನೀತಿವಂತರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ,+ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ.+ פ [ಪೇ] 30  ನೀತಿವಂತನ ಬಾಯಿ* ವಿವೇಕವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ.+ 31  ದೇವರ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ,+ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ತಡವರಿಸಲ್ಲ.+ צ [ಸಾದೆ] 32  ನೀತಿವಂತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ,ಕೆಟ್ಟವನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 33  ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ನೀತಿವಂತನನ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವನ ಕೈಗೆ ಅವನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಲ.+ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋವಾಗ ಅವನನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನಲ್ಲ.+ ק [ಕೊಫ್‌] 34  ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡು, ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿ,ನೀನು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ+ ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೀಯ.+ ר [ರೆಶ್‌] 35  ಕ್ರೂರಿಯನ್ನ, ಕೆಟ್ಟವನನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ,ಅವನು ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಮರದ ತರ ಇದ್ದಾನೆ.+ 36  ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತುಹೋದ, ಅಳಿದುಹೋದ.+ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.+ ש [ಶಿನ್‌] 37  ನಿರ್ದೋಷಿಯನ್ನ* ಗಮನಿಸು,ನೀತಿವಂತನನ್ನ+ ನೋಡ್ತಾ ಇರು,ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ.+ 38  ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ,ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.+ ת [ಟಾವ್‌] 39  ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಯೆಹೋವನಿಂದಾನೇ,+ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಅವ್ರ ಭದ್ರಕೋಟೆ.+ 40  ಯೆಹೋವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ.+ ಅವರು ಆತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ,ಆತನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಕೋಪದಿಂದ ಕೆರಳಬೇಡ.”
ಅಥವಾ “ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು.”
ಅಕ್ಷ. “ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸು.”
ಅಕ್ಷ. “ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ.”
ಅಕ್ಷ. “ನಿರ್ದೋಷಿಯ ದಿನಗಳು.”
ಅಥವಾ “ನೀತಿವಂತ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ.”
ಅಥವಾ “ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾನೆ.”
ಅಥವಾ “ಬಾಯಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ.”
ಅಥವಾ “ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇರೋನನ್ನ.”