ಕೀರ್ತನೆ 29:1-11

  • ಯೆಹೋವನ ಬಲಿಷ್ಠ ಧ್ವನಿ

    • ಪವಿತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ (2)

    • “ಮಹಿಮಾಭರಿತ ದೇವರು ಗುಡುಗ್ತಿದ್ದಾನೆ” (3)

    • ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ (11)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ 29  ಶೂರವೀರರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಿ,ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ.+   ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಪವಿತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು* ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.*   ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ,ಮಹಿಮಾಭರಿತ ದೇವರು ಗುಡುಗ್ತಿದ್ದಾನೆ.+ ಯೆಹೋವ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ.+   ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿದೆ,+ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.   ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಸೀಳಿಹಾಕುತ್ತೆ,ಯೆಹೋವ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರುಗಳನ್ನ ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ಲೆಬನೋನನ್ನ* ಜಿಗಿಯೋ ಕರುವಿನ ತರಸಿರ್ಯೋನನ್ನ+ ಜಿಗಿಯೋ ಎಳೇ ಕಾಡುಹೋರಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.   ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಯ ಜೊತೆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ.+   ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿ ಕಾಡನ್ನ ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ,+ಯೆಹೋವ ಕಾದೇಶ್‌+ ಕಾಡನ್ನ ನಡುಗಿಸ್ತಾನೆ.   ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ನಡುಗಿ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ,ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.+ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ “ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ!” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10  ಯೆಹೋವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದ* ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ,+ಯೆಹೋವ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ರಾಜನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ.+ 11  ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ.+ ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬಹುಶಃ, “ಆತನ ಪವಿತ್ರ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ.”
ಅಥವಾ “ಆರಾಧಿಸಿ.”
ಇದು ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅಥವಾ “ಆಕಾಶದ ಮಹಾಸಮುದ್ರದ.”