ಕೀರ್ತನೆ 27:1-14

  • ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ಜೀವದ ಭದ್ರಕೋಟೆ

    • ದೇವರ ಆಲಯದ ಕಡೆ ಗಣ್ಯತೆ (4)

    • ಹೆತ್ತವರು ಕಾಳಜಿಮಾಡದಿದ್ರೂ ಯೆಹೋವ ಕಾಳಜಿಮಾಡ್ತಾನೆ (10)

    • “ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡು” (14)

ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ 27  ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ಬೆಳಕು,+ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?+ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಜೀವದ ಭದ್ರಕೋಟೆ.+ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು?   ನನ್ನನ್ನ ನಾಶಮಾಡೋಕೆ ಕೆಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ,+ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ರು.   ಸೈನ್ಯ ಪಾಳೆಯ ಹೂಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಮುತ್ಕೊಂಡಾಗ,ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭಯಪಡಲ್ಲ.+ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ,ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗೇ ಇರ್ತಿನಿ.   ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ,ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನಂದ್ರೆಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೆಹೋವನ ಒಳ್ಳೇತನವನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ,ಆತನ ಆಲಯವನ್ನ ಗಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ,+ನಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲೇ* ಇರೋಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ.+   ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಪತ್ತಿನ ದಿನ ಆತನು ನನ್ನನ್ನ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ,+ನನ್ನನ್ನ ತನ್ನ ಡೇರೆಯ ರಹಸ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡ್ತಾನೆ,+ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತರವಾದ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ.+   ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಮುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ,ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ನಾನು ಆತನ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ,ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತೀನಿ.   ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳು,+ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು.+   “ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ” ಅನ್ನೋ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ,ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ.+   ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಬೇಡ.+ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ,+ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೇವರೇ, ತೊರೆದು ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ. 10  ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ರೂ,+ಯೆಹೋವ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ.+ 11  ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.+ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ನೀತಿಯ ದಾರೀಲಿ ನನ್ನ ನಡಿಸು. 12  ನನ್ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡ,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ,+ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13  ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನ ಒಳ್ಳೇತನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ?*+ 14  ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡು.+ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ದೃಢವಾಗಿ ಇರು.+ ಹೌದು, ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಆರಾಧನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ.”
ಬಹುಶಃ, “ಯೆಹೋವನ ಒಳ್ಳೇತನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಢಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.”