ಕೀರ್ತನೆ 2:1-12

  • ಯೆಹೋವ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತ

    • ಯೆಹೋವ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾನೆ (4)

    • ಯೆಹೋವ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ರಾಜನನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ (6)

    • ಮಗನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ (12)

2  ದೇಶಗಳು ಯಾಕಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ? ಜನ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಗೊಣಗ್ತಿದ್ದಾರೆ?*+   ರಾಜರು ಯೆಹೋವನ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ* ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ,+ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟುಸೇರಿದ್ದಾರೆ.*+   “ಹಾಕಿರೋ ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕೋಣ,ಕಟ್ಟಿರೋ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡೋಣ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.   ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾನೆ,ಯೆಹೋವ ಅವರನ್ನ ಅಣಕಿಸ್ತಾನೆ.   ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ,ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ.   ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರಾಜನನ್ನ,+ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟವಾದ ಚೀಯೋನಿನ+ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀನಿ” ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.   ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: “ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ,+ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ.+   ನನ್ನ ಕೇಳು, ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ,ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.+   ನೀನು ಅವರನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಜದಂಡದಿಂದ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡ್ತೀಯ,+ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯೋ ತರ ಅವರನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೀಯ.”+ 10  ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,ಭೂಮಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.* 11  ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಿ,ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಖುಷಿಪಡಿ. 12  ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಗೌರವಕೊಡಿ,*+ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು,ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೋಪ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಬಹುದು. ಆತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.”
ಅಥವಾ “ಕ್ರಿಸ್ತನ.”
ಅಥವಾ “ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ತಿದ್ದುಪಾಟನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.”
ಅಕ್ಷ. “ಮಗನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡಿ.”