ಕೀರ್ತನೆ 19:1-14

  • ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ

    • ‘ಆಕಾಶ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ’ (1)

    • ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ನಿಯಮ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತೆ (7)

    • ‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು’ (12)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 19  ಆಕಾಶ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ,+ಗಗನ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ.+   ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಆತನನ್ನ ಹೊಗಳೋ ಮಾತುಗಳು ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುತ್ತೆ,ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಅವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.   ಮಾತಿಲ್ಲ, ಪದಗಳಿಲ್ಲ,ಅವುಗಳ ಧ್ವನಿನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ.   ಆದ್ರೂ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ,ಭೂಮಿಯ* ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶ ತಲುಪುತ್ತೆ.+ ಆತನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಾಗಿ ಡೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ,   ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಮದುಮಗನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗುತ್ತಾ ಓಡೋ ವೀರ ಸೈನಿಕನ ತರ ಇದ್ದಾನೆ.   ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ,ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ.+ ಅವನ ಶಾಖ ತಲುಪದ ಸ್ಥಳ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.   ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ,+ ಅದು ನವಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ.+ ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದು.+ ಅವು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನನ್ನೂ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ.+   ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರೋ ಅಪ್ಪಣೆಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ, ಅವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.+ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಶುದ್ಧ, ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತೆ.+   ಯೆಹೋವನ ಭಯ+ ಪವಿತ್ರ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಹೋವನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸತ್ಯ, ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ.+ 10  ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ,ಅಪ್ಪಟ* ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಮಿಗಿಲು,+ಅವು ಜೇನುಗೂಡಿನಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕೋ ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ.+ 11  ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ,+ಅವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ.+ 12  ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ?+ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಕೊಡು. 13  ಅಹಂಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನ ತಡಿ,+ಅವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡ.+ ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳನ್ನ* ಮಾಡಲ್ಲ,+ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರೋಪನೂ ಇರಲ್ಲ. 14  ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೇ,+ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡಿಸುವವನೇ,+ನನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನ ನಿನ್ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲದ.”
ಅಥವಾ “ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ.”
ಅಥವಾ “ಎಷ್ಟೋ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ.”