ಕೀರ್ತನೆ 149:1-9

  • ದೇವರ ವಿಜಯವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋ ಗೀತೆ

    • ದೇವರು ತನ್ನ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾನೆ (4)

    • ಕೀರ್ತಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ (9)

149  ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!* ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ,+ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.+   ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ತನ್ನ ಮಹಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡಲಿ,+ಚೀಯೋನಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲಿ.   ಅವರು ಕುಣಿತಾ ಆತನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ,+ದಮ್ಮಡಿ, ತಂತಿವಾದ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಆತನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಿ.*+   ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡ್ತಾನೆ,+ಆತನು ದೀನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾನೆ.+   ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವದಿಂದ ಖುಷಿಪಡಲಿ,ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆನೇ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಲಿ.+   ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ತುಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಲಿ,ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಾಯಿಕತ್ತಿ ಇರಲಿ,   ಅದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಲಿ,ದೇಶಗಳ ಜನ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿ.   ಅವ್ರ ರಾಜರನ್ನ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಿ,ಅವ್ರ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಿ.   ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದಿರೋ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿ.+ ಇದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಆತನ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!*

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.
ಅಥವಾ “ಸಂಗೀತ ರಚಿಸಲಿ.”
ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.