ಕೀರ್ತನೆ 148:1-14

  • ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ

    • “ಆತನ ದೇವದೂತರೇ, ನೀವೆಲ್ರೂ ಆತನನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿ” (2)

    • ‘ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೇ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ’ (3)

    • ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೆ (12, 13)

148  ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!* ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಿ,+ಎತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋರೇ, ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ.   ಆತನ ದೇವದೂತರೇ, ನೀವೆಲ್ರೂ ಆತನನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿ,+ಆತನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ, ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು.+   ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಹೊಳಿಯೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ.+   ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಆಕಾಶವೇ,ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಜಲರಾಶಿಯೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.   ಅವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ,ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ವು.+   ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,+ಎಂದಿಗೂ ರದ್ದಾಗದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.+   ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ, ಯೆಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ,ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರವೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಮಹಾ ಜೀವಿಗಳೇ ಆತನನ್ನ ಹೊಗಳಿ.   ಸಿಡಿಲೇ, ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯೇ, ಹಿಮವೇ, ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳೇ,ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.+   ಪರ್ವತಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ,+ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ದೇವದಾರು ಮರಗಳೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.+ 10  ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ,+ ಎಲ್ಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೇ,ತೆವಳೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ, ಹಾರಾಡೋ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ. 11  ಭೂಮಿಯ ರಾಜರೇ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇ,ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ.+ 12  ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರೇ,ವೃದ್ಧರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ. 13  ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ,ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ಹೆಸ್ರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.+ ಆತನ ಗೌರವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.+ 14  ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ,ತನಗೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿರೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆಅವ್ರ ಬಲವನ್ನ* ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!*

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.
ಅಕ್ಷ. “ಕೊಂಬನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.