ಕೀರ್ತನೆ 141:1-10

  • ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

    • “ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದ ತರ ಇರಲಿ” (2)

    • ನೀತಿವಂತನ ತಿದ್ದುಪಾಟು ತಂಪು ಮಾಡೋ ಎಣ್ಣೆ ತರ (5)

    • ಕೆಟ್ಟವರೆಲ್ರೂ ತಾವು ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ (10)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 141  ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತೀನಿ.+ ಬೇಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.+ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು.+   ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ+ ಧೂಪದ+ ತರ,ನಾನು ಮೇಲೆತ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಕೈ ಸಂಜೆಯ ಧಾನ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ತರ ಇರಲಿ.+   ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ,ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನ ಇಡು.+   ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷ್ಯದ ಕಡೆನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಾಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊ,+ಕೆಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ,ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಊಟದ ರುಚಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.   ನೀತಿವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಹೊಡಿಯೋದು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೇ,+ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ತಿದ್ದೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ತಂಪು ಮಾಡೋ ಎಣ್ಣೆ ತರ,+ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ.+ ನೀತಿವಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿನಿ.   ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೂಜನ್ರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತೆ.   ಹೊಲವನ್ನ ಉಳುತ್ತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನ ಒಡೆಯೋ ಹಾಗೆ,ಸಮಾಧಿಯ* ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿವೆ.   ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೆ.+ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀಬೇಡ.   ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಬೀಸಿರೋ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು,ಕೆಟ್ಟವರ ಉರುಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. 10  ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ಬೀಸಿದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ