ಕೀರ್ತನೆ 140:1-13

  • ಯೆಹೋವ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಕ

    • ಕೆಟ್ಟವರು ಹಾವಿನ ತರ (3)

    • ಹಿಂಸಕರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ (11)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. 140  ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು,ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು.+   ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೂರಿ ನಡಿಸ್ತಾರೋ,+ಯಾರು ಇಡೀ ದಿನ ಜಗಳ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು.   ಅವರು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹಾವಿನ ನಾಲಿಗೆ ತರ ಚೂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,+ಅವ್ರ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಇದೆ.+ (ಸೆಲಾ)   ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಟ್ಟವರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು,+ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು,ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಎಡವಿ ಬೀಳಿಸೋಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.   ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ನನಗಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.+ ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಉರುಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.+ (ಸೆಲಾ)   “ಯೆಹೋವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಡೋ ಮೊರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ”+ ಅಂತ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.   ವಿಶ್ವದ ರಾಜ ಯೆಹೋವ, ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಕನೇ,ಯುದ್ಧದ ದಿನ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ* ರಕ್ಷಿಸು.+   ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಟ್ಟವರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಡ. ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಡ, ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.+ (ಸೆಲಾ)   ನನ್ನನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋಅದು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆನೇ ಬರಲಿ.+ 10  ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗಲಿ.+ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಎಸಿ,ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುಬರೋಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ* ಬಿಸಾಕು.+ 11  ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ* ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗಾಗಲಿ,+ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರನ್ನ ಕೇಡು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಿ. 12  ಯೆಹೋವ ದೀನರ ಪರ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ,ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಗೊತ್ತು.+ 13  ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ,ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ನೀರು ತುಂಬಿರೋ ಗುಂಡಿಗೆ.”
ಅಥವಾ “ದೇಶದಲ್ಲಿ.”