ಕೀರ್ತನೆ 14:1-7

  • ಮೂರ್ಖನ ವರ್ಣನೆ

    • “ಯೆಹೋವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ” (1)

    • “ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ” (3)

ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. 14  ಮೂರ್ಖ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ,“ಯೆಹೋವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.+ ಅಂಥ ಜನ್ರು ಭ್ರಷ್ಟರು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಸಹ್ಯ. ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.+   ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ,ಯಾರು ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೆಹೋವ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ.+   ಅವ್ರೆಲ್ಲ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ,+ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡದಿರೋರು ಒಬ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ,ಒಬ್ಬನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.   ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅವರು ನನ್ನ ಜನ್ರನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ನುಂಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ.   ಆದ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ.+ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ಪೀಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಯೆಹೋವ ಇದ್ದಾನೆ.   ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋರೇ, ನೀವು ದೀನರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ.+   ಚೀಯೋನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಲಿ!+ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಜನ್ರನ್ನ ಯೆಹೋವ ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸುವಾಗ,ಯಾಕೋಬ ಖುಷಿಪಡಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಉಲ್ಲಾಸಪಡಲಿ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ