ಕೀರ್ತನೆ 127:1-5

  • ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ

    • “ಯೆಹೋವ ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ” (1)

    • ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಂದ ಸಿಗೋ ಆಸ್ತಿ (3)

ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆ. ಸೊಲೊಮೋನನ ಕೀರ್ತನೆ. 127  ಯೆಹೋವ ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ,ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ.+ ಯೆಹೋವ ಪಟ್ಟಣ ಕಾಯದಿದ್ರೆ+ಕಾವಲುಗಾರ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಕಾಯೋದು ದಂಡ.   ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು,ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು,ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೋಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ.+   ನೋಡಿ! ಮಕ್ಕಳು* ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಿಗೋ ಆಸ್ತಿ,+ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ಆತನು ಕೊಡೋ ಬಹುಮಾನ.+   ಯುವಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳುವೀರ ಸೈನಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಾಣಗಳ ತರ ಇದ್ದಾರೆ.+   ಅಂಥ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಣದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ತುಂಬುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ.+ ಅವನು ಅವಮಾನ ಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.”