ಕೀರ್ತನೆ 126:1-6

  • ಚೀಯೋನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂತೋಷ

    • “ಯೆಹೋವ ನಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ” (3)

    • ದುಃಖ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ (5, 6)

ಯಾತ್ರೆ ಗೀತೆ. 126  ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ ಚೀಯೋನಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರನ್ನಯೆಹೋವ ವಾಪಸ್‌ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ+ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ.   ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿತುಂಬ ನಗು ಇತ್ತು,ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯ ಜೈಕಾರ ಇತ್ತು.+ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನ್ರು,“ಯೆಹೋವ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ” ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.+   ಯೆಹೋವ ನಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ,+ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.   ಯೆಹೋವನೇ, ಮಳೆ ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಲೆಗಳನ್ನ* ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸೋ ಹಾಗೆ,ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್‌ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ,*   ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋರು,ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ.   ಬೀಜದ ಚೀಲವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋನು,ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ+ತೆನೆಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ನೆಗೆಬಿನ ತೊರೆಗಳನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ನಮ್ಮವ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬು.”