ಕೀರ್ತನೆ 12:1-8

  • ಯೆಹೋವ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ

    • ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಶುದ್ಧ (6)

ದಾವೀದನ ಮಧುರ ಗೀತೆ. ಗಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಶೆಮಿನಿತ್‌* ಸ್ವರಕ್ಕೆ ತಂತಿವಾದ್ಯನ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಬೇಕು. 12  ಯೆಹೋವನೇ, ನಿಷ್ಠಾವಂತರೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಒಬ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು.   ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ,ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ* ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.+   ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾತಾಡೋ ತುಟಿಗಳನ್ನ,ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ನಾಲಿಗೆನ ಯೆಹೋವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ.+   ಅವರು ಹೀಗಂತಾರೆ: “ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ,ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.”+   ಯೆಹೋವ ಹೀಗಂತಾನೆ: “ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ,ಬಡವರು ನರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ,+ನಾನು ಈಗ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ.”   ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಶುದ್ಧ.+ ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ* ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏಳು ಸಲ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಇವೆ.   ಯೆಹೋವನೇ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನೀನು ಕಾವಲಾಗಿ ಇರ್ತಿಯ.+ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀಯ.   ಜನರು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಷ್ಟರು ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.+

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಹೊಗಳ್ತಾ.”
ಬಹುಶಃ, “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಲೋಹವನ್ನ ಕರಗಿಸೋ ಕುಲುಮೆ.”