ಕೀರ್ತನೆ 115:1-18

  • ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು

    • ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಗಳು (4-8)

    • ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ (16)

    • “ಸತ್ತವರು ಯಾಹುವನ್ನ ಹೊಗಳಲ್ಲ” (17)

115  ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ,*ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು,+ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು, ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರು.+   ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳು “ಅವ್ರ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?” ಅಂತಕೇಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು?+   ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ,ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ.   ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,ಅವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅವ್ರ ಕೈಗಳೇ.+   ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಯಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.+ ಕಣ್ಣಿದ್ರೂ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ,   ಕಿವಿ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ,ಮೂಗಿದ್ರೂ ಮೂಸಲ್ಲ.   ಕೈ ಇದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ,ಕಾಲಿದ್ರೂ ನಡಿಯಲ್ಲ.+ ಗಂಟಲಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ.+   ಅವನ್ನ ಮಾಡೋರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡೋರೂ ಅವುಗಳ ತರಾನೇ ಆಗ್ತಾರೆ.+   ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡು,+ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಗುರಾಣಿ.+ 10  ಆರೋನನ ಮನೆತನವೇ+ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡು,ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಗುರಾಣಿ. 11  ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡೋರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿ+ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಾಣಿ.+ 12  ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ,ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಮನೆತನವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ,+ಆತನು ಆರೋನನ ಮನೆತನವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. 13  ಯಾರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ,ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. 14  ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ,ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+ 15  ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ+ಯೆಹೋವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.+ 16  ಸ್ವರ್ಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು,+ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.+ 17  ಸತ್ತವರು ಯಾಹುವನ್ನ ಹೊಗಳಲ್ಲ,+ಸತ್ತು ಮೌನಸ್ಥಿತಿಗೆ* ಜಾರಿರೋರು ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಲ.+ 18  ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಹುವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತೀವಿಇವತ್ತಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!*

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ.”
ಅಕ್ಷ. “ನಿಶ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ.”
ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.