ಕೀರ್ತನೆ 111:1-10

  • ಮಹಾನ್‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಿ

    • ದೇವರ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ವಿಸ್ಮಯ (9)

    • ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ವಿವೇಕ (10)

111  ಯಾಹುವನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ!*+ א [ಆಲೆಫ್‌] ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತೀನಿ,+ב [ಬೆತ್‌]ನೀತಿವಂತರು ಸೇರಿ ಬರೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ತೀನಿ. ג [ಗಿಮೆಲ್‌]   ಯೆಹೋವನ ಕೆಲಸಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ,+ד [ಡಾಲತ್‌]ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ.+ ה [ಹೆ]   ಆತನ ಕೆಲಸಗಳು ಅದ್ಭುತ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ו [ವಾವ್‌] ಆತನ ನೀತಿ ಶಾಶ್ವತ.+ ז [ಜಯಿನ್‌]   ಆತನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+ ח [ಹೆತ್‌] ಯೆಹೋವ ದಯಾಮಯಿ,* ಕರುಣಾಮಯಿ.+ ט [ಟೆತ್‌]   ಆತನ ಭಯ ಇರೋರಿಗೆ ಆತನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ.+ י [ಯೋದ್‌] ಆತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.+ כ [ಕಾಫ್‌]   ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಸೊತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಜನ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು,+ל [ಲಾಮೆದ್‌]ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. מ [ಮೆಮ್‌]   ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ.+ נ [ನೂನ್‌] ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ.+ ס [ಸಾಮೆಕ್‌]   ಅವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಬಹುದು, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಂಬಬಹುದು. ע [ಅಯಿನ್‌] ಸತ್ಯ, ನೀತಿನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ.+ פ [ಪೇ]   ಆತನು ತನ್ನ ಜನ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.+ צ [ಸಾದೆ] ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ק [ಕೊಫ್‌] ಆತನ ಹೆಸ್ರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ.+ ר [ರೆಶ್‌] 10  ಯೆಹೋವನ ಭಯನೇ ವಿವೇಕದ ಆರಂಭ.+ ש [ಶಿನ್‌] ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಜನ್ರೆಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊತಾರೆ.*+ ת [ಟಾವ್‌] ಸದಾಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.” “ಯಾಹು” ಯೆಹೋವ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ.
ಅಥವಾ “ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ.”
ಅಕ್ಷ. “ಒಳನೋಟ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.”