ಕೀರ್ತನೆ 103:1-22

 • “ನನ್ನ ಮನ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಲಿ”

  • ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೆ (12)

  • ದೇವರು ತಂದೆ ತರ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ (13)

  • ನಾವು ಧೂಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ (14)

  • ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸುತನ (19)

  • ದೇವದೂತರು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ (20)

ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆ. 103  ನನ್ನ ಮನ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಲಿ,ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.   ನನ್ನ ಮನ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ,ಆತನು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಯದಿರಲಿ.+   ಆತನು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ,+ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸಿಮಾಡ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ* ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ+ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.+ ಹದ್ದಿನ ತರ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯುವಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+   ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆಯೆಹೋವ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡು,+ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು,+ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದನು.+   ಯೆಹೋವ ಕರುಣೆ, ಕನಿಕರ* ಇರೋ ದೇವರು,+ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ* ಅಪಾರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ.+   ಆತನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ,+ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.+ 10  ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,+ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.+ 11  ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ,ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡೋರ ಕಡೆ ಆತನಿಗಿರೋ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.+ 12  ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ,ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಎಸಿತಾನೆ.+ 13  ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ,ಯೆಹೋವ ತನಗೆ ಭಯಪಡೋರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ.+ 14  ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಚಿಸಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು,+ನಾವು ಧೂಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆತನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.+ 15  ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆಅವನ ಜೀವನ ಹುಲ್ಲಿನ ತರ ಕ್ಷಣಿಕ,+ಅವನು ಬೈಲಲ್ಲಿರೋ ಹೂವಿನ ತರ ಅರಳ್ತಾನೆ,+ 16  ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ,ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 17  ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೋಅವ್ರ ಕಡೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ* ಇರುತ್ತೆ,+ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಆತನ ನೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ.+ 18  ಆತನ ಒಪ್ಪಂದನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ್ರಿಗೂ+ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸೋ ಜನ್ರಿಗೂ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. 19  ಯೆಹೋವ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ,+ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ.+ 20  ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ+ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವದೂತರೇ,+ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹೊಗಳಿ. 21  ಆತನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವೇ,ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಆತನ ಸೇವಕರೇ,+ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ.+ 22  ಯೆಹೋವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಆತನನ್ನ ಹೊಗಳಿ, ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ. ನನ್ನ ತನುಮನವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಲಿ.

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಥವಾ “ಗುಂಡಿಯಿಂದ.”
ಅಥವಾ “ಕೃಪೆ.”
ಅಥವಾ “ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದಯೆಯನ್ನ.”
ಅಥವಾ “ಯುಗಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ.”