ಆದಿಕಾಂಡ 28:1-22

  • ಯಾಕೋಬ ಪದ್ದನ್‌-ಅರಾಮಿಗೆ (1-9)

  • ಬೆತೆಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಕನಸು (10-22)

    • ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿದನು (13-15)

28  ಹಾಗಾಗಿ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ: “ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬಾರದು.+  ಪದ್ದನ್‌-ಅರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ* ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೋದರಮಾವ ಲಾಬಾನನ+ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ.  ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಂಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ವಂಶದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅನೇಕ ಕುಲಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಆಗುತ್ತೆ.+  ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ+ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ನೀನು ಈಗ ವಿದೇಶಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರೋ ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ.”+  ಆಮೇಲೆ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ. ಯಾಕೋಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದ್ದನ್‌-ಅರಾಮಿನಲ್ಲಿರೋ ಲಾಬಾನನ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಲಾಬಾನ ಅರಾಮ್ಯನಾದ+ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಏಸಾವರ ತಾಯಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ.+  ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಪದ್ದನ್‌-ಅರಾಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಏಸಾವ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಾಗ “ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ”+ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು,  ಯಾಕೋಬ ತಂದೆತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪದ್ದನ್‌-ಅರಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಏಸಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.+  ಇಸಾಕನಿಗೆ ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.+  ಹಾಗಾಗಿ ಏಸಾವ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನಾದ ಇಷ್ಮಾಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಏಸಾವನಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರೂ+ ಅವನು ಇಷ್ಮಾಯೇಲನ ಮಗಳಾದ ಮಹಲತಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ. ಇವಳು ನೆಬಾಯೋತನ ತಂಗಿ. 10  ಯಾಕೋಬ ಬೇರ್ಷೆಬದಿಂದ ಹೊರಟು ಖಾರಾನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ.+ 11  ಅವನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ.+ 12  ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು* ಇರೋದನ್ನ, ದೇವದೂತರು ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಳಿತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವನು ನೋಡಿದ.+ 13  ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೀಗಂದನು: “ನಾನು ಯೆಹೋವ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಇಸಾಕನ ದೇವರು.+ ನೀನು ಮಲಗಿರೋ ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ.+ 14  ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಷ್ಟು+ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ವಂಶದವರು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.+ 15  ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿನಿ, ನೀನು ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಿ.+ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ತೀನಿ.”+ 16  ಆಗ ಯಾಕೋಬ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ “ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಅಂದ. 17  ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ “ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ!+ ಖಂಡಿತ ಇದು ದೇವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು”+ ಅಂದ. 18  ಯಾಕೋಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತಾನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದ್ರ ತುದಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಯ್ದ.+ 19  ಅವನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆತೆಲ್‌* ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಮುಂಚೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಲೂಜ್‌+ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿತ್ತು. 20  ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗಂದ: “ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಹಾಕೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ, 21  ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 22  ನಾನು ಕಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಈ ಕಲ್ಲು ದೇವರ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ.+ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಿಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲೊಂದು ಪಾಲು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ.”

ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ

ಅಕ್ಷ. “ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ.”
ಅಥವಾ “ಏಣಿ.”
ಅರ್ಥ “ದೇವರ ಮನೆ.”