ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮತ್ತು ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೈಬಲನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗಳನ್ನು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹುಡಿಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

 

ವಿಧಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ನವೀಕರಣೆಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿರಬಹುದು.