ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 16

ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

ಮಯನ್ಮಾರ್‌

ಸಭಾ ಕೂಟ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಗುಂಪು

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯ

ಸಭೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಹೋದರರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಬಲ್‌ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1:1) ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು?

ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ದೇವಭಕ್ತ ಸಹೋದರರು. ವಿಶ್ವಾಸಪಾತ್ರರಾದ ಇವರು ಹಿರಿಯರು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಬೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವಾಗ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಇತರ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಈ ಸೇವಕರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭೆಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತರ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಧ್ವನಿ ಉಪಕರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿತರಣೆ, ಸಭೆಯ ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಅವರು ಸಭೆಯ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರರು.—1 ತಿಮೊಥೆಯ 3:13.

ಇತರರಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಡತೆ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರುವ ಸಹೋದರರನ್ನೇ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಡುವ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಎಫೆಸ 4:16) ಹೀಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

  • ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರಾಗುವವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು?

  • ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ?