ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 27

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?

ಇಸ್ರೇಲ್‌

ಚೆಕ್‌ ಗಣರಾಜ್ಯ

ಬೆನಿನ್‌

ಕೇಮನ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆಯೇ? ಬೈಬಲ್‌ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಚನ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬೈಬಲ್‌ನಿಂದ ಸಲಹೆಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಾಧನಗಳು. ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಬಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾಂತರಗಳು, ಪದಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಭಾ ಕೂಟಗಳ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಇರುವಲ್ಲಿ ವಾಚ್‌ಟವರ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಂಡಾರವೇ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ, ಪದ ಅಥವಾ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತೀ ಸುಲಭ.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ನೀವು ನೇಮಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್‌ ಟೀಚರ್‌ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಾಗಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡದೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

“ದೈವಜ್ಞಾನವನ್ನು” ನಿಕ್ಷೇಪದಂತೆ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಬೈಬಲ್‌ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 2:1-5) ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

  • ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ?

  • ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೆರವು ನೀಡುವರು?