ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 28

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌

ಪೋಲೆಂಡ್‌

ರಷ್ಯ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ; ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು.” (ಮತ್ತಾಯ 5:16) ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನವನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಅದರಲ್ಲೊಂದು. jw.org ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌. ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಕರಪತ್ರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್‌ ಸಹ 130ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಬಲ್‌ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ. ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ! ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳೂ ಆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು MP3, PDF ಅಥವಾ EPUB ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾಶನಗಳೂ ಲಭ್ಯ. ಬೈಬಲ್‌ ನಾಟಕಗಳು, ನಾಟಕ ರೂಪದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸತ್ಯ ವರದಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ. ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭೂವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಗತಿ, ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸ್‌ಗಳ ವಿಳಾಸ ಸಹ ಅಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಪಟದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್‌ ಖಂಡದ ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ” ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.—2 ಥೆಸಲೊನೀಕ 3:1.

  • ಬೈಬಲ್‌ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ jw.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ?

  • ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಲಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?