ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 21

“ಬೆತೆಲ್‌” ಅಂದರೇನು?

“ಬೆತೆಲ್‌” ಅಂದರೇನು?

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಅಮೆರಿಕ

ಜರ್ಮನಿ

ಕೀನ್ಯ

ಕೊಲಂಬಿಯ

ಬೆತೆಲ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಹೀಬ್ರು ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು “ದೇವರ ಮನೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥ. (ಆದಿಕಾಂಡ 28:17, 19) ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸುಗಳನ್ನು ಬೆತೆಲ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸ್‌ಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆತೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಬೆತೆಲ್‌ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾದರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.—ಕೀರ್ತನೆ 133:1.

ಬೆತೆಲ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೆತೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. (ಮತ್ತಾಯ 6:33) ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವೆನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಊಟ ವಸತಿ ಮುಂತಾದ ಏರ್ಪಾಡು ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್‌, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಉಪಹಾರ ಕೊಠಡಿ, ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ವಿಭಾಗ, ದುರಸ್ತಿಕಾರ್ಯ, ಶುಚಿಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಸಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ. ಬೆತೆಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಬೈಬಲ್‌ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ನೂರಾರು ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೆತೆಲ್‌ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ 1,10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬೆತೆಲ್‌ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಅತೀ ತುರ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. —ಮಾರ್ಕ 13:10.

  • ಬೆತೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

  • ಯಾವ ತುರ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆತೆಲ್‌ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ?