ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು

ದೇವಜನರ ಪರವಹಿಸಿ ನಿಂತಾಕೆ

ದೇವಜನರ ಪರವಹಿಸಿ ನಿಂತಾಕೆ

1-3. (1) ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು? (2) ಎಸ್ತೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ?

ಎಸ್ತೇರಳು ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಕಾರದ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಎದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ತಿಮಿತಕ್ಕೆ ತರಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಭಯವಿಸ್ಮಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರ, ಸಿಂಹಗಳ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಹೋರಿಗಳ ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರಣಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲೇಪ. ಲಂಬವಾಗಿ ಗಾಡಿ ತೋಡಲಾದ ಅರೆಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು. ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಅರಮನೆ ಇದದ್ದು ಹಿಮಾವೃತ ಸಾಗ್ರಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚೋಆಸ್ಪಿಸ್‌ ನದಿಯ ರಮ್ಯ ನೋಟ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ತನ್ನನ್ನೇ ‘ಮಹಾ ಅರಸ’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಾಜನನ್ನೇ ಎಸ್ತೇರಳು ಈಗ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನೂ ಹೌದು.

2 ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದ ಯೆಹೂದಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯ ಗಂಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅಹಷ್ವೇರೋಷ. * ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಮ್ರಭಾವದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಅಬ್ರಹಾಮನಂಥ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. (ಆದಿ. 21:12) ಪರ್ಷಿಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ತೇರಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಪರ್ಷಿಯದ ಕಾನೂನಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನೇ ಎಸ್ತೇರಳು ಈಗ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೇನು? ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ  ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸ್ತೇರಳು ಈಗ ರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಒಳಗಣ ಪ್ರಾಕಾರದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನೀಗ ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು. ಆಕೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ರಾಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿದ್ದಳು.—ಎಸ್ತೇರಳು 4:11; 5:1 ಓದಿ.

3 ಎಸ್ತೇರಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡಿದಳು? ಗುಣಸಂಪನ್ನೆಯಾದ ಈಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಯಬಹುದು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೆಹೂದ್ಯಳಾಗಿದ್ದ ಆಕೆ ಪರ್ಷಿಯದ ರಾಣಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಎಸ್ತೇರಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ

4. (1) ಎಸ್ತೇರಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? (2) ಅವಳು ಮೊರ್ದೆಕೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?

4 ಎಸ್ತೇರ್‌ ಅಪ್ಪಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ. ಅವಳ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ‘ಹದೆಸ್ಸಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಅವರೇ. ಇದು ಬಿಳಿಹೂವು ಬಿಡುವ ಸುಂದರ ಪೊದೆಗಿಡವಾದ ‘ಮರ್ಟಲ್‌’ಗಿರುವ ಹೀಬ್ರು ಪದ. ಎಸ್ತೇರಳ ತಂದೆತಾಯಿ ತೀರಿಹೋದಾಗ ಆಕೆಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಆಕೆಯನ್ನು ಪರಾಮರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯವನಾಗಿದ್ದನು. ದಯಾಪರನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಸ್ತೇರಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಗಳಂತೆ ಸಾಕಿದನು.—ಎಸ್ತೇ. 2:5-7, 15.

ದತ್ತುಪುತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಕಾರಣವಿತ್ತು

5, 6. (1) ಮೊರ್ದೆಕೈ ಎಸ್ತೇರಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದನು? (2) ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರ್‌ ಮತ್ತು ಮೊರ್ದೆಕೈಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು?

5 ಮೊರ್ದೆಕೈ ಮತ್ತು ಎಸ್ತೇರಳು ಪರ್ಷಿಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನವರ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಎಸ್ತೇರಳು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಆಪ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಕರುಣಾಳು ದೇವರು, ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನಃ ಪಾರುಮಾಡುವನೆಂದು ಕಲಿಸಿದನು. (ಯಾಜ. 26:44, 45) ಹೌದು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿತುಂಬಿದ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು.

6 ಶೂಷನ್‌ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ಇತರ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. (ಎಸ್ತೇ. 2:19, 21; 3:3) ಎಸ್ತೇರಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಳೆಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದಷ್ಟೆ. ಆಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದ  ಮೊರ್ದೆಕೈಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ನದಿಯಾಚೆ ಇತ್ತು. ಎಸ್ತೇರ್‌ ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮತ್ತಿತ್ತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸ್ತೇರ್‌ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇಂಥೆಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತನಗೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗುವವೆಂದು ಆಕೆ ಕನಸುಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೆನಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ.

“ಲಾವಣ್ಯವತಿ”

7. (1) ವಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಣಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಏಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು? (2) ಅನಂತರ ಏನಾಯಿತು?

7 ಒಂದು ದಿನ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿತು. ನಡೆದದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾಜ ಅಹಷ್ವೇರೋಷನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದ್ಯ, ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬಹುಸುಂದರಿಯಾದ ತನ್ನ ರಾಣಿ ವಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೆಂಗಸರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಔತಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆ ರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನಗೊಂಡು ಕ್ರೋಧಿತನಾದ ರಾಜನು ವಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಣಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನು ಹೊಸ ರಾಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವನ ಸೇವಕರು ಸುಂದರಿಯರಾದ ಯುವ ಕನ್ಯೆಯರಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದರು.—ಎಸ್ತೇ. 1:1–2:4.

8. (1) ಯುವತಿ ಎಸ್ತೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಏಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಬೇಕು? (2) ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೆಂದು ನೆನಸುತ್ತೀರಿ? (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 31:30 ಸಹ ನೋಡಿ.)

8 ಪುಟ್ಟ ಎಸ್ತೇರಳು ಸುಂದರ ಯುವತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದ್ದಳು. ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಕೆ “ರೂಪವತಿಯೂ ಲಾವಣ್ಯವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು.” (ಎಸ್ತೇ. 2:7) ಇದರಿಂದ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು, ಚಿಂತೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ದೀನಭಾವವೂ  ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೈಬಲು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಣಹೆಮ್ಮೆ, ಗರ್ವ ಮತ್ತಿತರ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಬಹುದು. (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 11:22 ಓದಿ.) ಈ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರೊ? ಆದರೆ ಎಸ್ತೇರಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನು? ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅವಳು ಉಬ್ಬಿಹೋದಳಾ? ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಬಗ್ಗಿ ನಡೆದಳಾ? ಸಮಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿತ್ತು.

9. (1) ಎಸ್ತೇರಳು ರಾಜನ ಸೇವಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? (2) ಮೊರ್ದೆಕೈ ಮತ್ತು ಎಸ್ತೇರಳ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏಕೆ ತುಂಬ ನೋವು ತಂದಿರಬೇಕು? (3) ಎಸ್ತೇರಳು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮೊರ್ದೆಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇಕೆ? (ಚೌಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.)

9 ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಸುಂದರ ಕನ್ಯೆಯರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ತೇರಳು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಮೇತ ಅವಳನ್ನೂ ನದಿಯಾಚೆ ಇದ್ದ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮೊರ್ದೆಕೈಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದರು. (ಎಸ್ತೇ. 2:8) ತಂದೆಮಗಳಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ದತ್ತುಪುತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು, ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. * ಎಸ್ತೇರಳು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿರಬೇಕು. ಆ ಸೇವಕರು ಅವಳನ್ನು ಶೂಷನ್‌ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿತ್ತು?

“ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು”

10, 11. (1) ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಎಸ್ತೇರಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು? (2) ಎಸ್ತೇರಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಚಿಂತೆಯಿತ್ತೆಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?

10 ಎಸ್ತೇರಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಪರ್ಷಿಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ “ಅನೇಕಾನೇಕ ಕನ್ಯೆಯರ” ಮಧ್ಯೆಯಿದ್ದಳು. ಅವರ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಮನೋಭಾವಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಗೈ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಭರಿತ ತೈಲಗಳಿಂದ ಅಂಗಮರ್ದನವೂ ಇತ್ತು. (ಎಸ್ತೇ. 2:8, 12) ಇಂಥ ಪರಿಸರ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ರೂಪಲಾವಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೀಳು, ಅಹಂಕಾರ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಪೈಪೋಟಿಯೂ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಸ್ತೇರಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು?

 11 ಎಸ್ತೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈಗಿದ್ದಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂತಃಪುರದ ಪ್ರಾಕಾರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಎಸ್ತೇರಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಎಸ್ತೇ. 2:11) ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯಮಾಡಲೆಂದು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸೇವಕರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ತೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಏಕೆ?

12, 13. (1) ಎಸ್ತೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತಿತ್ತು? (2) ಎಸ್ತೇರಳು ತಾನು ಯೆಹೂದ್ಯಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಏಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು?

12 ಎಸ್ತೇರಳ ನಡತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೈ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಎಸ್ತೇರಳ ಸೇವೆಗೆಂದು ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಂತಃಪುರದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದನು. “ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು  ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು” ಎಂದು ವೃತ್ತಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಎಸ್ತೇ. 2:9, 15) ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರೊ? ಇಲ್ಲ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ದವು.

ರೂಪಲಾವಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೀನತೆ, ವಿವೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆಂದು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು

13 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. “ಎಸ್ತೇರಳು ತಾನು ಇಂಥ ಜನಾಂಗದವಳು, ಇಂಥ ಕುಲದವಳು ಎಂಬದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಮೊರ್ದೆಕೈಯು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು” ಎಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಎಸ್ತೇ. 2:10) ತಾನು ಯೆಹೂದ್ಯಳು ಎಂಬದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಮೊರ್ದೆಕೈ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ಷಿಯದ ರಾಜಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿತ್ತೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಸ್ತೇರಳು ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಧೇಯತೆ, ವಿವೇಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿರಬೇಕು!

14. ಇಂದು ಯುವಜನರು ಹೇಗೆ ಎಸ್ತೇರಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲರು?

 14 ಇಂದು ಸಹ ಯುವ ಜನರು ಎಸ್ತೇರಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು. ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ನೀತಿಯುತ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೈತಿಕ, ಕ್ರೂರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಹರ್ಷ ತರುತ್ತಾರೆ.—ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 27:11 ಓದಿ.

15, 16. (1) ಎಸ್ತೇರಳು ರಾಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? (2) ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು?

15 ಈಗ ಎಸ್ತೇರಳನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೊ ಆ ಶೃಂಗಾರಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿನಮ್ರಳಾದ ಎಸ್ತೇರಳು ತನಗೆ ಹೇಗೈ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. (ಎಸ್ತೇ. 2:15) ರಾಜ ಮೆಚ್ಚುವುದು ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯವೊಂದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ ವಿನಮ್ರತೆ, ದೀನತೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆಂದು ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಅರಿತಿದ್ದಳು. ಅವಳೆಣಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತೇ?

16 ವೃತ್ತಾಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತದೆ. ‘ಅರಸನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಅವನ ದಯೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರಳಾದದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜಮುಕುಟವನ್ನು ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ವಷ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.’ (ಎಸ್ತೇ. 2:17) ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿನೀತಳಾದ ಈ ಯೆಹೂದಿ ಹುಡುಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಪತ್ನಿಯಾದಳು, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಪಟ್ಟದರಸಿ ಆದಳು! ತನಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಂಬು ಬಂತೇ, ಅಹಂಕಾರಿಯಾದಳೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ!

17. (1) ಎಸ್ತೇರಳು ರಾಣಿಯಾದ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ದತ್ತುತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? (2) ಎಸ್ತೇರಳ ಮಾದರಿ ನಮಗಿಂದು ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?

17 ದತ್ತುತಂದೆಯಾದ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಆಗಲೂ ಆಕೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದಿ ಜನರಿಗೂ ತನಗೂ ಇದ್ದ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಬಾಯಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಹಷ್ವೇರೋಷನ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಸಂಚುಗಾರರನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಳು. (ಎಸ್ತೇ. 2:20-23) ದೀನಳೂ ವಿಧೇಯಳೂ ಆಗಿರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದಳು. ನಮಗಿಂದು ಎಸ್ತೇರಳ ಮಾದರಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧೇಯತೆ ವಿರಳವಾಗಿರುವ  ಇಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆ, ದಂಗೆಗಳೇ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ! ಆದರೆ ನಿಜ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಎಸ್ತೇರಳಂತೆ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಎಸ್ತೇರಳ ನಂಬಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಯಿತು

18. (1) ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? (ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹ ನೋಡಿ.) (2) ಇಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಮೊರ್ದೆಕೈಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ?

18 ರಾಜ ಅಹಷ್ವೇರೋಷನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಮಾನ ಎಂಬವನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡನು. ರಾಜನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರನೂ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನೂ ಅವನೇ. ಜನರು ಇವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ರಾಜ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ. (ಎಸ್ತೇ. 3:1-4) ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ರಾಜನ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಮಾನನು ಅಗಾಗನ ವಂಶದವನು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಸಮುವೇಲನು ಹತಿಸಿದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಅಗಾಗನ ಸಂತತಿಯವನು ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. (1 ಸಮು. 15:33) ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಬಹು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಡೀ ಜನಾಂಗ ದೇವರ ಖಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. * (ಧರ್ಮೋ. 25:19) ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಯೆಹೂದಿಯೊಬ್ಬನು ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊರ್ದೆಕೈಗಂತೂ ಅದು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು, “ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ” ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.—ಅ. ಕಾ. 5:29.

19. (1) ಹಾಮಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ? (2) ಅವನು ಹೇಗೆ ರಾಜನ ಮನವೊಪ್ಪಿಸಿದ?

19 ಮೊರ್ದೆಕೈಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹಾಮಾನ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲನಾದ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ! ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಿದ. ಅವರು ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರೆಂದು ಹೇಳದೆ ಅವರು “ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ”ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದವರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ದಂಗೆಕೋರರೆಂದು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನು  ಹೇಳಿದ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಹತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲು ರಾಜಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲೂ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದಿಟ್ಟ. * ಆಗ ರಾಜ ಅಹಷ್ವೇರೋಷ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಬಹುದೆಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ.—ಎಸ್ತೇ. 3:5-10.

20, 21. (1) ಹಾಮಾನನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಯು ಪರ್ಷಿಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಧಿಸಿತು? (2) ಎಸ್ತೇರ್‌ ಏನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮೊರ್ದೆಕೈ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು?

20 ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆ ವಿಸ್ತಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ರವಾನಿಸಲು ಕುದುರೆಸವಾರರು ವೇಗದಿಂದ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಘೋಷಣೆ ದೂರದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಲಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿ! ಬಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ನಗರವನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೊದಲೇ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ  ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಕೇಳಿ ದಿಗಿಲಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಆ ಘೋರ ಆಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕಂಗೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟು ಧರಿಸಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಹಾಕಿ ನಗರದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದನು. ಇತ್ತ ಹಾಮಾನನಾದರೊ ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಕೂತು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಶೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ದುಃಖ, ಸಂಕಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.—ಎಸ್ತೇರಳು 3:12–4:1 ಓದಿ.

21 ಸ್ವಜನರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಅವನ ಗೋಳಾಟ, ಸಂಕಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂತೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಂತಿದ್ದ ಎಸ್ತೇರಳು ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ, ವಿಧರ್ಮಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತೇನೊ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಣಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಸ್ತೇರಳು ‘ತನ್ನ ಜನರ’ ಪರವಾಗಿ ರಾಜನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.—ಎಸ್ತೇ. 4:4-8.

22. ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಸ್ತೇರಳು ಏಕೆ ಭಯಪಟ್ಟಳು? (ಪಾದಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹ ನೋಡಿ.)

22 ಆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಆಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದೆಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಳು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ದಂಡ ಚಾಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತಪ್ಪುಮಾಡಿದವನ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯೆ ತೋರಿಸುವನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಆಧಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ವಷ್ಟಿಯು ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗಾದ ಗತಿ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ತನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಎಸ್ತೇರಳು  ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಈಗ ತನ್ನನ್ನು ಮುಂಚಿನಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆನೋ ಎಂದು ನೆನಸಲು ಆಕೆಗೆ ಕಾರಣವಿತ್ತು. *ಎಸ್ತೇ. 4:9-11.

23. (1) ಎಸ್ತೇರಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮೊರ್ದೆಕೈ ಏನಂದನು? (2) ಮೊರ್ದೆಕೈ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಏಕೆ?

23 ಎಸ್ತೇರಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮೊರ್ದೆಕೈ ದೃಢವಾದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದೇ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಹಾರವಾಗುವಾಗ ಅವಳ ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಖಾತರಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮೊರ್ದೆಕೈ ಹೀಗೆ ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಾತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೊರ್ದೆಕೈಗಿತ್ತು. (ಯೆಹೋ. 23:14) ಅನಂತರ ಅವನು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ “ನೀನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಬಲ್ಲರು” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ. (ಎಸ್ತೇ. 4:12-14) ಮೊರ್ದೆಕೈ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲವೇ? ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟನು. ಅಷ್ಟು ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆಯಾ?—ಜ್ಞಾನೋ. 3:5, 6.

ಮರಣ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ

24. ಎಸ್ತೇರಳು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

24 ಎಸ್ತೇರಳು ನಿರ್ಣಯ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿತು. ತಾನು ಮೂರು ದಿನ ಉಪವಾಸಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಜನರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸಮಾಡಲು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊರ್ದೆಕೈಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು “ಸತ್ತರೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಮಾತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. (ಎಸ್ತೇ. 4:15-17) ಆ ಮೂರು ದಿನ ಅವಳು ಕಟ್ಟಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಗಳಿಗೆ  ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನಿಂದಾದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವೈಭವಯುತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಳು.

ದೇವಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಸ್ತೇರ್‌ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೊಡ್ಡಿದಳು

25. ಎಸ್ತೇರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿರಬಹುದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿ.

25 ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದಂತೆ ಎಸ್ತೇರಳು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಳು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಏನಾಗಲಿದೆಯೊ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದು. ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ ಅಹಷ್ವೇರೋಷ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಅವನ ಮುಖಚರ್ಯೆ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳೇನೋ. ಆಕೆಗೇನಾದರೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಂತೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಕೊನೆಗೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ರೋಷಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿತು. ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ದಂಡವನ್ನು ಅವಳೆಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು!—ಎಸ್ತೇ. 5:1, 2.

26. (1) ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಏಕೆ ಎಸ್ತೇರಳಿಗಿದ್ದಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು? (2) ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತದ್ದು ಅವಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತೇಕೆ?

26 ರಾಜನು ಎಸ್ತೇರಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದನು. ಎಸ್ತೇರಳು ತನ್ನ ದೇವರ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಜನರ ಪರವಹಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಅವಳು ತೋರಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಂದು ಅಂಥ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನಿಜ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರುವವರು ಸ್ವತ್ಯಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವರೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. (ಯೋಹಾನ 13:34, 35 ಓದಿ.) ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಸ್ತೇರಳಿಗಿದ್ದಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅನೇಕವೇಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಎಸ್ತೇರಳು ದೇವಜನರ ಪರವಹಿಸಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತದ್ದು ಅವಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತಷ್ಟೇ. ರಾಜನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರನಾದ ಹಾಮಾನ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಸಂಚುಗಾರನೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದಳು? ತನ್ನ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅವಳು ಹೇಗೆ ನೆರವಾದಳು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

^ ಪ್ಯಾರ. 2 ಅಹಷ್ವೇರೋಷನು ರಾಜ Iನೇ ಸರ್‌ಕ್ಸೀಸ್‌ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈತ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ.

^ ಪ್ಯಾರ. 18 ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ “ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರನ್ನು” ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಮಾನನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.—1 ಪೂರ್ವ. 4:43.

^ ಪ್ಯಾರ. 19 ಹಾಮಾನನು 10,000 ತಲಾಂತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಇವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಅದು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯ ಡಾಲರುಗಳು. ಅಹಷ್ವೇರೋಷನು ರಾಜ Iನೇ ಸರ್‌ಕ್ಸೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಲು ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲುಕಂಡದ್ದು ಬೇರೆ ಮಾತು.

^ ಪ್ಯಾರ. 22 ರಾಜ Iನೇ ಸರ್‌ಕ್ಸೀಸ್‌ನ ಸ್ವಭಾವ ‘ಕ್ಷಣಚಿತ್ತ ಕ್ಷಣಪಿತ್ತ,’ ಕೋಪ ಬಂದರಂತೂ ಅವನಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಗ್ರೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕ್‌ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹಿರಾಡಾಟಸ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಲೆಸ್‌ಪೊಂಟ್‌ ಎಂಬ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ತೇಲು ಸೇತುವೆ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಆ ತೇಲು ಸೇತುವೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಇಂಜಿನೀಯರುಗಳ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಲೆಸ್‌ಪೊಂಟ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೊ ಎಂಬಂತೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿಸಿದನು. ಅದೇ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧನಿಕನು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸರ್‌ಕ್ಸೀಸನು ಆ ಮಗನ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತುಂಡರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ತೂಗುಹಾಕಿಸಿದ್ದನು.