ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ

ಬೈಬಲನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಬೈಬಲಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ

 • 96.5% ಜನರ ಹತ್ರ ಇಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಇದೆ

 • 3,350 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ (ಇಡೀ ಬೈಬಲ್‌/ಗ್ರೀಕ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ)

 • 5,00,00,00,000 ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ

JW.ORG ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು:

 • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್‌ ಓದಬಹುದು (ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ)

 • ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

 • ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬಹುದು

 • ಬೈಬಲ್‌, ಜನರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು

 • ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು *

 • ಬೈಬಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ವಿನಂತಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ:

 • ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ವರ್ಶನ್‌ ಆಫ್‌ 1901

 • ದಿ ಬೈಬಲ್‌ ಇನ್‌ ಲಿವಿಂಗ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌, ಬೈಯಿಂಗ್ಟನ್‌

 • ದಿ ಎಮ್‌ಫ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಡಯಾಗ್ಲಾಟ್‌

 • ದಿ ಕಿಂಗ್‌ ಜೇಮ್ಸ್‌ ವರ್ಶನ್‌

 • ರಿವೈಸ್ಡ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ ವರ್ಶನ್‌

 • ಟಿಶೆನ್‌ಡೋರ್ಫ್‌ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌

ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ

 • 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ (ಇಡೀ ಬೈಬಲ್‌/ಗ್ರೀಕ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ)

 • 22 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 1950​ರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

^ ಪ್ಯಾರ. 13 ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.