ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಎಚ್ಚರ! ನಂ. 2 2018 | ಯಶಸ್ವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ 12 ಸೂತ್ರಗಳು

ಯಶಸ್ವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ 12 ಸೂತ್ರಗಳು

ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದುಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇನೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ.

  • ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1990​ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2015​ರಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ, 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ.

  • ಹೆತ್ತವರು ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ: ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

  • ಯಶಸ್ವೀ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕೌಶಲ ಈಗಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಜವೇನೆಂದರೆ . . .

  • ವಿವಾಹ ಬಂಧ ಸಂತೋಷದ್ದೂ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದೂ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

  • ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಸ್ತು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

  • ಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಹೇಗೆ? ಯಶಸ್ವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ 12 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರ! ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

1: ಬದ್ಧತೆ

ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಸಲಹೆಗಳು.

2: ಸಹಕಾರ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್‌ನಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುತ್ತದಾ?

3: ಗೌರವ

ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕೆಂದರೆ ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಲಿಯಿರಿ.

4: ಕ್ಷಮೆ

ಸಂಗಾತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡದೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ನೋಡಲು ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

5: ಸಂವಾದ

ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ.

6: ಶಿಸ್ತು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದರೆ ಅವರ ಸ್ವಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದಾ?

7: ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಗಳು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು?

8: ಮಾದರಿ

ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

9: ಗುರುತು

ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ?

10: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ

ಹೆತ್ತವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೌಢರಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ.

11: ಶ್ರಮಶೀಲತೆ

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

12: ಗುರಿಗಳು

ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲಪುವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರವು

ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದ್ದೂ, ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿರಲು ಬೈಬಲಿನ ಸಲಹೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.