ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನ

ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನ

ನನ್ನ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿತ್ತು

ಡ್ಮಿಟ್ರೇ ಕೊರ್ಶುನೊವ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನ

ನನ್ನ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿತ್ತು

ಡ್ಮಿಟ್ರೇ ಕೊರ್ಶುನೊವ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ

ಯೆಹೋವ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಪಡೆಯಲು ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ಗೆ ಬೈಬಲಿನ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು?

ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದರ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ, ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಿಲುವನ್ನು ಕೆಲವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ?

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ.

ಈಗ ನಾನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು!

ಹೂಲಿಯೋ ಕಾರಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನೆಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 3:7 ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.