ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳು—ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾಠಗಳು

ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ವಿಶ್ವದ ರಚನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು?

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾ?

ದೇವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಾ?

ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳಿವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಹೆಸರು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದೆ.

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾರು ಬರೆಸಿದರು?

ಬೈಬಲನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಬರೆದಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರಾ ಅಥವಾ ಯಾರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು?

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಹುದು?

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೈಬಲನ್ನು ದೇವರೇ ಬರೆಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು?

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ?

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಲಾಜರನಂತೆ ಸತ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಾ?

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನನಾ? ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ?

ಯೇಸು ಏಕೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟನು?

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಾ?

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೇನು?

ಯೇಸು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದಷ್ಟು ಕಾಲ, ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿದನು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಆ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಬೈಬಲ್‌ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನಾ?

ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನಾ?

ಕೆಲವ್ರು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗೇನು? ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಬೇಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗೇನು?