ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ದೇವರು

ದೇವರು ಯಾರು?

ದೇವರು ಇದ್ದಾನಾ?

ಬೈಬಲ್‌ 5 ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನಾ?

ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾ? ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬಬಹುದು?

ದೇವರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರಾ?

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ “ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ದೇವರನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ” ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೋಶೆ “ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರನ್ನ” ನೋಡಿದ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನಾ ಸುಳ್ಳಾ?

ಮರಿಯಳು ದೇವರ ತಾಯಿನಾ?

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು?

ಬೈಬಲ್‌ ಪವಿತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರ ‘ಕೈಗಳಿಗೆ’ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ.

ದೇವರ ಹೆಸರು

ದೇವರ ಹೆಸ್ರು ಯೇಸುನಾ?

ಯೇಸು ಯಾವತ್ತೂ ತಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?

“ಯೆಹೋವ ಯಾರು?”

ಆತನು ಬರೀ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರಾ?

ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಿದೆ?

‘ಅಲ್ಲಾ’ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ‘ಎಲ್‌ಶದೈ,’ ವರೆಗೂ ‘ಯೆಹೋವ-ಯೀರೆ’ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ‘ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಓಮೇಗ’ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾನೂ ದೇವರ ಹೆಸರೆನೇ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ?

ದೇವರ ಚಿತ್ತ

ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ 7 ವಿಷಯಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಕಾರಣನಾ?

ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ?