ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಸಂವಾದ

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಪುರುಷರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?

ಮನಸಾರೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಯಿರಿ.

ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಜಗಳವಾಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನೆರವಾಗುವವು.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆಗಳು

ಬೈಬಲ್‌ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡಿ.

ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ

ತಪ್ಪು ಸಂಗಾತಿಯದ್ದೂ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?