• ಗೀತೆ 120 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

 • ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ”: (10 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 48:17—ದೈವಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರುವ ವಿಧೇಯತೆಯೇ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆಗೆ ಆಧಾರ (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-2 ಪು. 131, ಪ್ಯಾ. 18)

  • ಯೆಶಾ 48:18—ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-2 ಪು. 131, ಪ್ಯಾ. 19)

  • ಯೆಶಾ 48:19—ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ-2 ಪು. 132, ಪ್ಯಾ. 20-21)

 • ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: (8 ನಿ.)

  • ಯೆಶಾ 49:6—ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಭೂಶುಶ್ರೂಷೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ‘ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು’ ಹೇಗೆ? (ಕಾವಲಿನಬುರುಜು 07 2/1 ಪು. 9, ಪ್ಯಾ. 8)

  • ಯೆಶಾ 50:1—ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ‘ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ತ್ಯಾಗಪತ್ರವು ಎಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇಕೆ? (it-1-E 643 ¶4-5)

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನವು ಯೆಹೋವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?

  • ಈ ವಾರದ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

 • ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: (4 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ) ಯೆಶಾ 51:12-23

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 • ಗೀತೆ 89

 • ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳು: (7 ನಿ.) ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಇಯರ್‌ ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. (yb16-E 144-145)

 • ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ—ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ: (8 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ—ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ . ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? (ಜ್ಞಾನೋ 27:11) ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? ವಯಸ್ಕರು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಬೇಕು?

 • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (30 ನಿ.) ಅನುಕರಿಸಿ, ಅಧ್ಯಾ. 19, ಪ್ಯಾ. 1-16

 • ಇಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಮುಂದಿನ ಕೂಟದ ಮುನ್ನೋಟ (3 ನಿ.)

 • ಗೀತೆ 88 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ