ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು? (T-37 ಕರಪತ್ರ)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆಯಾ, ದೇವರೇಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು? [ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.]

ಕರಪತ್ರ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: jw.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕರಪತ್ರ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಚನ: ಕೀರ್ತ 119: 144, 160

ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು? (T-37 -ಪುಟ 2)

 

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. [ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕರಪತ್ರ ಕೊಡಿ.]

ಕರಪತ್ರ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: [ಕರಪತ್ರದ 2ನೇ ಪುಟ ತೋರಿಸಿ.] jw.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಚನ: ಕೀರ್ತ 119:105

ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜನ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? [ಒಪ್ಪಿದರೆ ವಚನ ಓದಿ.]

ವಚನ: ಪ್ರಕ 21:3, 4

ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ: ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತೆ. [ಪುಟ 22, 23.]

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಿರಿ

 

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ