ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಎಚ್ಚರ! ನಂ. 3 2016 | ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆನೋ ನಿಮಗಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

COVER SUBJECT

ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

COVER SUBJECT

1. ನಿಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಒಳ್ಳೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

COVER SUBJECT

2. ಒಳ್ಳೇ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿ

ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ.

COVER SUBJECT

3. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ

ಹಳೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ!

ಸಲಿಂಗಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಬೈಬಲ್‌ ಸಲಿಂಗಕಾಮ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದಾ? ಸಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತದಾ?

HELP FOR THE FAMILY

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಪುರುಷರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.

THE BIBLE'S VIEWPOINT

ನಂಬಿಕೆ

“ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ [ದೇವರನ್ನು] ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ” ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಬೈಬಲ್‌. ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

ಊಟದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ—ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?

ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಾ?

WAS IT DESIGNED?

ಇರುವೆಯ ಕತ್ತು

ಈ ಸಣ್ಣ ಕೀಟ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ?