ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಡ್ರಾಮಗಳು

ಬೈಬಲ್‌ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಪಾಠಗಳ ಕುರಿತ ಆಡಿಯೊ ಡ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ. ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ನೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರಾಮಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹುಡಿಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ

ಡ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

 

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: