ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಫೇವರಿಟ್‌ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಫೇವರಿಟ್‌ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ

JW ಭಾಷೆ ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಫೇವರಿಟ್‌ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇವರಿಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.