ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

JW BROADCASTING

Frequently Asked Questions​—JW Broadcasting (Roku)

Frequently Asked Questions​—JW Broadcasting (Roku)

JW ಪ್ರಸಾರ ನನಗೆ ರೊಕು ಚಾನೆಲ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ?

ರೊಕು ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ?

ಆ್ಯಪ್‍ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ರೊಕು ಅಕೌಂಟ್‌ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬೇಕು ಯಾಕೆ?

ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?