ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

JW.ORG ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು

JW.ORG ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ JW.ORG ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ JW.ORG ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?

ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೆನುವನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶನದ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಬೈಬಲನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಲೇಖನವೊಂದರ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು​—JW.ORG

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.